Matjord

Seminar om den levende jorda

Oikos – Økologisk Norge inviterer til fagseminar om den levende jorda. Seminaret avholdes på Blæstad 13. mars. FN har utnevnt 2015 som det internasjonale jordåret og det blir derfor satt fokus på viktigheten av en sunn og levende matjord og hvordan vi oppnår det. Hedersprisen Årets meitemark vil også bli delt ut. Seminaret arrangeres av Oikos i samarbeid med fagbladet Økologisk landbruk, Hedmark landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark.

Her er programmet for fagdagen:

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Åpning og velkomst Fred Håkon Johnsen, leder Institutt for jordbruksfag Blæstad og Regine Andersen, daglig leder Oikos – Økologisk Norge

10.20 FNs jordår 2015, de store sammenhengene, utfordringer og matsikkerhet. Regine Andersen, Oikos – Økologisk Norge

10.35 Omfang av våre arealressurser og hvordan de kan bidra til en forbedret jordbruksproduksjon Arnold Arnoldussen, leder for seksjon for jordsmonn v/ Norsk institutt for Skog og Landskap

11.05 Pause med økologiske forfriskninger

11.25 Klimaendringer, avlinger, matsikkerhet og hvordan dette er knyttet til jord Thomas Cottis, høgskolelektor v/Institutt for jordbruksfag Blæstad/Høgskolen i Hedmark og gårdbruker

12.00 Sammenhengen mellom jord, bruk av tallegjødsel og bærekraftig kjøttproduksjon Halvor Midtsundstad, økologisk ammekuprodusent fra Våler og leder i fagseksjon økologisk hos Hedmark Landbruksrådgiving

12.30 Økologisk lunsj i festsalen

13.30 Hvordan få mer liv i jorda og bedre plantevekst? Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk.

14.00 Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk – spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU (Aerob Kompost Kultur) Berit Swensen, Vital Analyse

14.30 Pause med økologiske forfriskninger

14.50 Samtale med innlederne og Øystein Haugerud fra foregangsfylket levende jord, ledet av Regine Andersen, Oikos – Økologisk Norge

15.30 Utdeling av hedersprisen

16.00 Slutt

Publisert: .