Får fortsette alene

Høgskolen i Hedmark er med sine 8000 studenter og 550 ansatte en av landets største høgskoler, men etter fusjonsplanene i sektoren trues denne posisjonen. 

Høgskolen i Hedmark får fortsette som selvstendig institusjon i universitets- og høgskolesektoren i denne omgang, men kunnskapsministeren varsler strengere kvalitetskrav.

Stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren legges frem fredag 27. mars, men  allerede i dag holdt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen pressekonferanse om innholdet i meldingen. Der kom det frem at Høgskolen i Hedmark plasseres i en kategori av institusjoner der fremtidig plass i strukturen avklares på grunnlag av hvordan høgskolen møter nye kvalitetskriterier og krav. 

-Vi konstaterer at vårt innspill i strukturprosessen, der vi blant annet ut ifra kriterier knyttet til robusthet i fagmiljøer og kvalitet i utdanningene argumenterer for å kunne fortsette som selvstendig institusjon, er tatt til følge. Det er vi glade for, men vi er samtidig klar over at prosessen med struktur i høyere utdanning ikke er over med dette, sier rektor Lise Iversen Kulbrandstad. 

Varsler strengere krav

Stortingsmeldingen som legges frem fredag vil blant annet utdype kvalitetskriteriene som skal gjelde for videre utvikling i sektoren. Det varsles også at institusjoner som vil bli universiteter vil møte strengere krav.  

-Vi er spente på å lese konkretiseringen av kvalitetskravene som skal gjelde, både generelt for institusjonen og for master- og doktorgradsutdanningene våre. Ikke minst er vi spente på om det kommer tanker om rammevilkårene. Det underliggende finansieringssystemet, og hvordan vi kommer ut av justeringene som nå gjøres der, har stor betydning for fremtiden vår. 

-Høgskolen i Hedmark er nå i en posisjon der vi kan holde alle muligheter åpne. Vi vil fortsette vårt målbevisste arbeid for å oppfylle kvalitetskriteriene, og er åpne for ulike former for samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner eller andre parter der det er nødvendig, sier Kulbrandstad. 


Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Fakta-sammendrag

Fakta sammendrag lang versjon

Sammenslåing av læresteder kart.pdf

Publisert: .