Bilde av Stine Marita Sandvik Søyland

Stine Marita Sandvik Søyland stod for årets studenthilsen.

-Dagen i dag er en markering på at vi går inn i en ny fase i livet, sa Stine Marita Sandvik Søyland i talen til sine medstudenter på årets bachelormarkering ved Avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum.

Søyland, som har studert faglærerutdanning i kroppsøving, hadde fått det ærefulle oppdraget å holde tale på studentens vegne på bachelormarkeringa fredag 5.juni. Hun oppfordret sine medstudenter om å være stolte av seg selv og det arbeidet som har blitt lagt ned gjennom de tre årene de har gått på Campus Elverum. Hun rettet også en stor takk til alle ansatte på Terningen Arena og jobben de gjør for studentene. Nå venter en ny hverdag, og Stine ba blant annet sine medstudenter fortsette å være åpne og ærlige.

- Jobb hardt og følg drømmene deres. Ikke glem at det er viktig å nyte livet og kose seg på veien. Takk for det dere har gitt av dere selv!

-Vi er stolte av dere

Årets bachelorkull ved Avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum består av over 300 studenter fra fem ulike utdanninger; Bachelor i tannpleie, Bachelor i sykepleie, Bachelor i folkehelsearbeid, Bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag og Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen.

Markeringen, som fant sted i idrettshallen, ble ledet av prodekan utdanning ved avdelingen, Anette Gjerskaug.

- Gratulerer med dagen, endelig er dagen her. Dere har nådd et viktig mål i deres liv. En stor dag for dere og for oss som utdanningsinstitusjon. Vi er stolte av dere.

Studentenes opplevelse betyr mest

Dekan for avdeling for folkehelsefag, Svein Inge Sunde, holdt også en tale til avgangsstudentene, som er det andre kullet i de nye lokalene på Terningen Arena.

-Vi er utrolig stolte av bachelorstudentene våre og resultatene dere oppnår.

Det er 1600 studenter med tilknytning til Avdeling for folkehelsearbeid, hvorav 1500 hører til Campus Elverum. Men det er sjelden en får inntrykk av at det er så mange her, og det er dermed lett å tro at høgskolen ikke er så stor. Sunde påpekte derfor at det finnes 25 institusjoner som tilbyr sykepleie, og Høgskolen i Hedmark er den 4. største i landet.

- Og vår faglærerutdanning i kroppsøving er landets største.

Han dro frem hvor heldige både studenter og ansatte er som har Terningen Arena, men flotte fasiliteter er ikke nok.

- Studentenes opplevelse og faglig utbytte er det som betyr mest, understrekte han.

- Håper dere vil minnes det her som en god og givende tid, som dere vil se tilbake på med glede. Forhåpentligvis har vi bidratt til det beste for deres fremtid. Takk for tiden med dere. Lykke til.

-Be the change you want to see

Årets inviterte taler var Ingvar Midthun, politiker og bistandsarbeider.

- Det er god grunn til god stemning på Terningen Arena i dag. For det markerer en fantastisk begynnelse. Utdannelse er alltid en mulighet, en åpning og en begynnelse, sa han.

Han dro frem viktigheten av den yrkesveien bachelorkandidatene har tatt og hvilke muligheter som nå ligger foran dem, men også hvilke utfordringer som ventet. Deriblant fremtidens eldreomsorg, økende inaktivitet blant befolkningen og manglende vaksinering som truer folkehelsa.

- Helsegevinsten i det dere sier og gjør vil være store i årene som kommer, poengterte Midthun.

- Vit at det vi gjør i fellesskap er det som løfter oss opp og fremover, sa han, før han avslutningsvis siterte Gandhi:

- Be the change you want to see.

visesangere1_72_400x280

De musikalske innslagene denne dagen stod visesangerne og elverumsingene Erik Lukashaugen og Annar By for. De bidro med stemningsskapende og fine viser om livets små og store betraktninger.

Etter seremonien var det mat med påfølgende kaffe og kaker i Terningen kafé.

Publisert: . Sist endret: .