Engenprisen 2015

Engen-prisen for 2015 tildeles Nina Utvær Jacobsen for oppgaven "Hvordan opplever vi hverandre? En kvalitativ undersøkelse om hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsforesatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan disse utvikles i løpet av det første skoleåret". Prisen deles ut 5. februar.

Engen-prisen har fått navn etter masterstudiets 'gudfar', Thor Ola Engen, og gis for å ha levert en fremragende masteroppgave på studiet Master i tilpasset opplæring

Torsdag 5. februar ønsker Høgskolen i Hedmark velkommen til prisutdeling og forelesning med prisvinner Nina Utvær Jacobsen. Seremonien og forelesningen starter kl. 11:15 på Campus Hamar, auditorium 4.

Mer om Utvær Jacobsens masteroppgave kan du lese her.

 

Tidligere prisvinnere:

2014: Ragnhild Andreassen: Fra det kjente til det ukjente. En studie av tilpasset opplæring for voksne minoriteter med liten skolebakgrunn.

 

2013: Laila Fjeldstad: «…å få det naturlig inn…» Hvordan er profesjonsutøveres intensjoner om og forutsetninger for en ressursorientert tilnærming til språklig mangfold i barnehagen?

Publisert: .