Du må gi av deg selv!

Siv Merethe Nybakk og Trine Huset er studenter på barnehagelærerutdanningens andre år. Begge sier de har lært mye både om seg selv og om rollen som barnehagelærer, og de mener du må gi av deg selv og være aktiv gjennom studiet.

Hvorfor valgte dere å studere BLU?

- Siden vi begge har jobbet i barnehage før vi begynte på høgskolen, var det et naturlig valg å få formell kompetanse innen faget. Vi visste hva vi ville da vi begynte her.

Hva synes dere om studiet så langt?

- Vi har lært mye. Og det er veldig spennende når vi ser hvordan teorien vi lærer henger sammen med det vi har erfart når vi har vært ute i praksis. Det er ikke alltid man skjønner helt poenget med det vi øver på eller lærer om før vi kommer ut i barnehagen og får sett det i praksis.

Hva er mest interessant med studiet?

- Det er mye og sammensatt, for meg i alle fall! sier Siv Merethe. - Det å få faglig innspill og undervisning fra forskjellige fagmiljøer er spennende og utfordrende. Det å se sammenhengene mellom barnehagen som institusjon med sin særegenhet og det som rører seg i samfunnet for øvrig, både når det gjelder det politiske og det bildet media fremstiller. Det å få eksterne aktører på besøk som holder foredrag om alt fra hvordan barn skal sikres i trafikken til hvordan barnevernet jobber og også de som jobber med barn som har blitt utsatt for overgrep. Alle disse tingene er med på å skape en interessant og utfordrende studiehverdag.

- Det er mange interessante forelesninger med aktuelle og spennende tema. I tillegg er det mye praksisrettet, som gjør undervisningen variert og spennende, mener Trine.

Hvordan er studentmiljøet?

- Studentmiljøet innad i klassen er bra. Alle kjenner alle, og ingen trenger å føle seg alene. Man blir godt kjent med alle gjennom studiet siden vi har mye gruppearbeid og ganske små klasser.

Hva skal du gjøre når du er ferdig?

- Jeg er litt i tenkeboksen med tanke på fremtiden. Etter at barnehagelærerutdanningen er ferdig vurderer jeg om jeg skal ta mer utdanning før jeg går tilbake i jobb, forteller Siv Merethe.

- Etter endt utdanning satser jeg på at jeg får meg en jobb i Lillehammerdistriktet, sier Trine. Jeg gleder meg til å komme meg ut i jobb!

Har dere noe tips til nye studenter?

- Vil du gjøre det bra så krever det at du jobber godt, og gir mye av deg selv. Du bør være sosial og like å jobbe med mennesker. I tillegg får du mer ut av studiet om du er aktiv i timene og gir av deg selv. Da kommer du til å modnes i løpet av studiet. Vi er ikke de samme personene som da vi startet her!

Publisert: . Sist endret: .