Disse vil bli prorektorer

Høgskolen i Hedmark har utlyst to åremålsstillinger som hhv prorektor for utdanning og prorektor for forskning. Ved søknadsfristens utløp har seks søkere vist sin interesse.

Prorektorene inngår i høgskolens ledergruppe, rapporterer til rektor, og får faglig og administrativt lederansvar innen sine respektive områder. 

To personer har vist interesse for stillingen som prorektor for utdanning. Den ene kandidaten er en kvinne som har bedt om at ytterligere opplysninger om hennes søknad ikke gis i offentlig søkerliste. Den andre kandidaten er Anette Gjerskaug (42), som i dag er prodekan studier ved høgskolens Avdeling for folkehelsefag i Elverum. Gjerskaug er bosatt i Søre Osen.

Til stillingen som prorektor for forskning har følgende søkt:

  1. Erik Eiknersson Eichner (45), forfatter/foreleser, 3820 Nordagutu
  2. Atle Lillehaug (60), prosjektleder/forsker, 0493 Oslo
  3. Jørgen Klein (47), prodekan forskning, 2321 Hamar
  4. Tomas Willebrand (55), professor in Applied Ecology, 2476 Atna

Innstillingsutvalg

Til å foreta intervjuer og avgi innstilling ved tilsetting i de kunngjorte prorektorstillingene har styret utpekt som innstillingsutvalg påtroppende rektor og høgskoledirektør (i begge utvalg), samt en student utpekt av StorHk, og hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte (StorHk og de hovedtillitsvalgte avgjør selv om disse skal være samme person eller forskjellige til hvert av utvalgene). I tillegg inngår representant for FoU-utvalget, prodekan Ingeborg Hartz, i innstillingsutvalget for prorektor forskning, og representant for Utdanningsutvalget, prodekan Elin Bakke, i innstillingsutvalget for prorektor utdanning. Personal- og organisasjonsdirektøren ivaretar sekretærfunksjonen for utvalgene. 

 

Publisert: . Sist endret: .