Campus Rena i elitefeltet

 

Høgskolens avdeling for økonomi og ledelse ved Campus Rena har fått tildelt midler til et treårig Interregprosjekt, i samarbeid med bl.a. Karlstads universitet. Prosjektet heter «Music Innovation Network
Inner Scandinavia» (MINS), og skal gå over en treårsperiode.

I følge seniorrådgiver i Interregsekretariatet, var søknaden til dette prosjektet «i elitefeltet som stilte til start». Søknaden fylte de ønskede kriterier blant annet ved at det er designet som en støttende organisasjon for innovasjon og utvikling av musikkbransjen som helhet, med Indre Skandinavia som nedslagsfelt.

Prosjektet gir utdanningsinstitusjonene, bransjen og regionen økt kompetanse og attraktivitet. I tillegg får norske og svenske studenter og talenter unike muligheter for både internasjonale kontakter og en internasjonal karriere skapt gjennom prosjektet og våre utdanninger.

Prosjektet skal ha et gjennomgående internasjonalt perspektiv med utgangspunkt i tre samvirkende innretninger:
1) Forskning
2) Utdanning
3) Bransjeutvikling

Internasjonalt perspektiv

Det internasjonale perspektivet skal bygge videre på allerede etablerte samarbeid med f.eks. USA og New York University/Clive Davis Institute, Middle Tennessee University (Nashville) og England med University of Salford og det anerkjente britiske selskapet Music Ally.  Samarbeidet vil omfatte så vel forskning og utvikling av utdanninger som artistutvikling, utveksling av studenter og fagpersonale.

Forskning

Arbeidet rettes mot anvendbar og etterspurt forskning knyttet til bransjeaktuelle temaer og temaer relatert til utdanninger, blant annet med mål om mer forskningsbasert undervisning. Her settes fokus på verdiskaping, innovasjon, forretnings-/foretaksmodeller og nettverk med utgangspunkt i digitaliseringens gjennomgripende endringer av industrien.

Utdanning

Det skal utvikles nye utdanninger og emner. Målet er økt komplementaritet og konkret praktisk gjennomføring av grenseoverskridende utdanninger med utveksling av studenter og fagpersonale.

Bransjeutvikling

Forskning og kompetanseheving gjennom informasjonsspredning, kurs og konferanser. Gjennom prosjektet skal norske og svenske talenter gis unike muligheter for så vel internasjonale kontakter som en internasjonal karriere.

De mest involverte

Lisbeth Dahl Berglund

Lisbeth Dahl Berglund er prosjektleder for det nye INTERREG-prosjektet mellom Høgskolen i Hedmark og Karlstads universitet

Ved avdeling for økonomi og ledelse er Lisbeth Dahl Berglund prosjektleder. Sammen med høgskolelektor Rune Johannessen har hun vært initiativtaker og primus motor på norsk side for å få prosjektet i havn.  Professor Bård Tronvoll er faglig ansvarlig og har en sentral rolle i forskningsdelen i prosjektet. 

 

Les mer om de nye Interregprosjektene her.

 

 

 

Publisert: . Sist endret: .