Campus Rena hedret sine bachelorkandidater

Ferdige bachelorstudenter ved Campus Rena

Under en høytidelig seremoni tirsdag 26. mai i Campus Renas store auditorium ble årets bachelorkandidater hedret. Det markerer slutten på tre års utdanning for bachelorkullet som startet i 2012. 

 

048_red_PJ

Tilstede for å feire var kandidatene med sine ledsagere, samt ordfører og ansatte ved høgskolen.

Dekan ved Campus Rena, Peer Jakob Svenkerud, innledet seremonien med å takke studentene for tre fine år, og for at de hadde valgt å ta sin utdanning ved Høgskolen i Hedmark, Campus Rena. «Vi er stolte over å ha hatt dere som studenter», sa Svenkerud. Han uttrykte også håp om at flere av bachelorkandidatene vil fortsette på masterstudier på Rena.

Kunnskap som mål og middel

Dagens hovedtaler var filosof Einar Øverenget, som også er ansatt ved Campus Rena. Han tok utgangspunkt i Platons utsagn: «Kunnskap er næring for sjelen». Øverenget pekte på at kunnskap er både et mål i seg selv, og et middel. «Dere kommer nå med ny kunnskap og skal ut i verden. Verden er allerede etablert, men ny kunnskap utfordrer og endrer ofte det som allerede er», sa Øverenget. Han fortsatte med å peke på at verden endrer seg hele tida, mye grunnet kunnskap. Men at kandidatene også må være forberedt på å møte noen reaksjoner. De etablerte sannheter og praksiser vil gjerne forsvare seg, og gjerne på to måter, når du spør om hvorfor ting er som de er: Fordi det har vi alltid gjort. Og/eller: Fordi alle andre gjør det. «Da kan du regne med at du er på sporet av noe... Dette må du være forberedt på og forstå, når du skal ut og forandre», avsluttet Øverenget.

Egne studenter underholdt

Populære kulturelle innslag under seremonien stod studenter fra studiet Bachelor i musikkproduksjon for. Alle med selvskrevne låter. Først ut var gruppa «Daffodils» med vokalist Margrethe Hjelle, deretter Johan Olsen med gitar og vokal.

050_red_musikkinnslag
077_red_diplomutdeling

Prodekan for studier, Kristin Stevik, stod for utdeling av diplomer til kandidatene, sammen med de respektive studieansvarlige.

Høytideligheten ble avsluttet med festbuffet i kantina.

 

Høgskolen ønsker de ferske bachelorkandidatene lykke til på ferden videre!

 

130_red_alle

 

 

Publisert: .