Bli med på laget!

Høgskolen i Hedmark lyser årlig ut et stort antall ledige stillinger. Vi søker dyktige fagfolk til nøkkelposisjoner i både faglig virksomhet og administrasjon. Se om vi har noe som passer for deg!

Høgskolen i Hedmark er en av landets største høgskoler, med omlag 8000 studenter og 550 ansatte. Vi utdanner høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte bachelor- og mastergradskandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Høgskolen utdanner også doktorgradskandidater innenfor områdene anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 

Høgskolen har over 20 år bak seg som en fusjonert høgskole. De fire høgskolene som ble slått sammen i 1994, representerte lange tradisjoner med å knytte utdanningene til arbeidslivet. Denne tilknytningen er videreutviklet og utgjør i dag en sentral del av høgskolens visjon: "Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet".

I de pågående strukturprosessene i universitets- og høgskolesektoren er Høgskolen i Hedmark beskrevet som en stor og robust høgskole med sterke fagmiljøer. Vi har valgt å satse videre på egne ben, men kommer også til å fortsette samarbeidet med andre institusjoner i inn- og utland for å ytterligere styrke våre faglige kvaliteter innen utdanning og forskning. 

Se oversikt over ledige stillinger ved Høgskolen i Hedmark

 

Om Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark holder til på fem attraktive og raskt voksende studiesteder.

Campus Hamar huser Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap og ligger så og si midt i Hamar sentrum med gangavstand til det meste.

Campus Elverum er lokalisert i nybygde Terningen Arena. Her har Avdeling for folkehelsefag flotte fasiliteter og nærhet til andre aktører som styrker faglig utvikling og forskning. Rektoratet med sentrale staber holder også til her. 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfagCampus Rena opplever sterk vekst i antall studenter og er i dag en av landets største tilbydere av utdanninger innen økonomi og ledelse.

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag er delt på to campuser - Campus Blæstad utenfor Hamar og Campus Evenstad i Stor-Elvdal kommune. Begge studiestedene er ideelt lokalisert for å studere henholdsvis landbruk og skog- og utmarksrelaterte fag. 

 

Publisert: . Sist endret: .