Besøk av lærlinger

Gaute Kornberg forteller om studentlivet

Campus Rena har hatt besøk av en gruppe lærlinger fra Oslo-området. De er alle i praksisperioden sin nå, og vurderer å søke seg til Høgskolen i Hedmark på bakgrunn av y-veien.

Y-veien

Besøket ble planlagt av en av lærlingene, Henning Tollum Næss, i samarbeid med Daniela Lundesgaard, som er studieansvarlig for Bachelor i serviceledelse og markedsføring.

Lærlingene kom til Rena ettermiddagen før besøket ved høgskolen, og hadde først en trivelig kveld på Rena Bowling, etterfulgt av pizza.

Dagen ved Campus Rena startet med at Daniela Lundesgaard presenterte det aktuelle studiet, og deretter ga en omvisning på huset. Etter en liten lunsjpause, fortalte Gaute Kornberg, nåværende student på Bachelor i serviceledelse og markedsføring, litt om sine erfaringer. Han ble selv tatt opp på bakgrunn av fagbrev/y-veien.

Å bli tatt opp til et høgskolestudium på bakgrunn av y-veien, som man kan på Bachelor i serviceledelse og markedsføring, vil si at opptaket skjer på bakgrunn av fagbrev (i motsetning til generell studiekompetanse eller realkompetanse som er det vanligste). Studiet ved Campus Rena hadde tidligere en forsøksordning med opptak via y-veien, men dette har blitt en permanent ordning. Man kan derfor søke på Bachelor i serviceledelse og markedsføring om man har fagbrev innen service og samferdsel.

Daniela5

Om studiet og å være student

Presentasjonene til Daniela og Gaute ga lærlingene et innblikk i både det faglige innholdet i studiet, hvilke muligheter studiet gir for utenlandsopphold, praksisutplassering, det studentsosiale livet, hybelsituasjonen på Rena og fritidstilbudene i nærområdet.

Gaute hadde en vinkling på sin presentasjon som ga lærlingene et innsyn i hva det vil si å være student. Han vektla at man allerede i lærlingetiden bør begynne å tenke på hva man ønsker å «bli» eller jobbe med, og at studiet Bachelor i serviceledelse og markedsføring ved Campus Rena gir deg et verktøy til å kunne komme dit du vil.

Besøk6
Publisert: .