Bedriftsbesøk hos Norsk Tipping

Studenter ved "Bachelor i serviceledelse og markedsføring" har vært på bedriftsbesøk - bl.a. hos Norsk Tipping.

 

Hvordan var det å være besøk på Norsk Tipping?


Det var veldig lærerikt og nyttig å komme seg ut av klasserommet og se litt hvordan ting fungerer i praksis. Jeg synes at Norsk Tipping viste tydelig og klart at de trenger flere medarbeidere som oss i fremtiden, og da er det viktig for oss å se mulighetene – noe som Norsk Tipping viste godt.


 

Hva betyr det å få reise på slike bedriftsbesøk?


Det betyr mye for oss som går på en linje som serviceledelse og markedsføring at vi får et innblikk i hvordan de store bedriftene som Norsk Tipping opererer, og ser hvilke muligheter vi har etter endt studium. Mange var veldig fornøyde med bedriftsbesøket og begynte allerede å planlegge hvilke bedrifter de kunne tenke seg å besøke og jobbe for i fremtiden.

 

Er det viktig og interessant å besøke bedrifter? I så fall hvorfor?


Selvfølgelig! Slik det er i dag, så kan det virke som om arbeidsgivere er mer opptatt av at man har arbeidserfaring enn gode karakterer. Selvsagt er også gode karakterer viktig, men jeg har inntrykk av at bedriftene vil ha de som har praksis og skjønner hvordan ting skal gjøres og fungerer i praksis.
Derfor er det også viktig for oss studenter å se viktigheten med å skaffe seg en deltidsjobb ved siden av studiene for å få litt yrkeserfaring og kanskje finne ut hva som passer for den enkelte.
Så jo flere bedrifter vi besøker og jo mer jobberfaring man har, jo enklere blir prosessen med å finne ut hva man ønsker å jobbe med.

 

Hva er bra med en slik dag?


Det som er bra med en slik dag er at vi får kommet oss ut og bli kjent med bedrifter. Alle kjente jo til Norsk Tipping, men ingen visste at de drev med så mye nytt og spennende. I tillegg får man knyttet teorien man har lært på skolen med praksis, og det gir en bedre forståelse for hvorfor vi lærer det vi lærer og hvordan vi kan få brukt det i arbeidslivet.


 

Hva lærte dere om merkevarebygging/-ledelse? 


Vi lærte om hvor viktig det er å ha en strategi mht merkevarebygging. Alle foredragsholderne fra Norsk Tipping var veldig stolte over og glad i jobben sin. Det har også smittet over på de andre ansatte, og det virket som om miljøet var veldig bra. Ledelsen i Norsk Tipping gjør nok en god jobb i forhold til organisering, kompetanseoppbygging osv.

 

Hva skal du gjøre etter at du er ferdig med bacheloren? Skal du jobbe eller studere mer?

Etter endt bachelor har jeg lyst til å starte på en master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse, ved Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, som er nytt fra høsten 2015. Grunnen til at jeg ønsker å studere videre, er fordi jeg kan tenke meg en lederstilling i fremtiden, og da er det greit å ha slik utdanning.

NorskTipping02

Les mer om studiet "Bachelor i serviceledelse og markedsføring" her.

 

Publisert: .