Barn på sovemedisin

Barn helt ned i 4-årsalderen bruker sterke sovemedisiner beregnet for godt voksne mennesker. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Bruk av hormonet melatonin som sovemedisin for barn og unge øker, men medisinen er ikke godkjent til dette. Det er lite forskning på langsiktige bivirkninger.

Artikkel fra forskning.no

Melatonin er et hormon i kroppen. Det kalles ofte søvnhormonet, og er en viktig ingrediens i cocktailen av stoffer som gjør at vi får sove. Det er også viktig for døgnrytmen. Produksjonen av melatonin i kroppen vår styres blant annet av dagslys. Når det blir mørkt, begynner melatonin-nivåene å gå opp. Dette forteller kroppen at det er på tide å gjøre seg klar for senga, og melatonin-nivåene stiger i løpet av natten. Når det begynner å nærme seg morgen, går nivåene ned, og du er klar for en ny dag.

Beregnet for de over 55 år

Piller som inneholder melatonin gir høyere konsentrasjon av hormonet i blodet og skal dermed gjøre innsovningen lettere. Barn helt ned i fireårsalderen tar slike piller i flere år, selv om medisinene bare er godkjent for folk over 55 i perioder på 13 uker, viser en ny studie som forsker Ingeborg Hartz ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for folkehelsefag står bak. 

Ingeborg Hartz

Forsker Ingeborg Hartz ved Høgskolen i Hedmark

Hartz har ledet arbeidet med å kartlegge uttaket av melatonin-medisiner blant barn og unge i Norge fra 2004 fram til nå. Hun har også koblet medisinbruken opp mot diagnosene til barna, for å se hvorfor de tar disse medisinene. Barna er mellom 4 og 17 år gamle.

Kan påvirke pubertet

Melatonin påvirker ikke bare søvnen. Flere studier har vist at hormonet påvirker den seksuelle utviklingen hos flere forskjellige pattedyr, og kan påvirke andre deler av kroppen som stoffskiftet, immunforsvaret og hjerte-karsystemet.

Dyrestudier har vist at melatonin-stoffer kan virke inn på kjønnsutvikling og fruktbarhet hos ulike pattedyr. Forsøkene viste at melatonin kan føre til forsinket pubertet hos noen dyrearter.

Det finnes også melatonin-medisiner for sau, som forskyver tiden på året der sauen er mest fruktbar. Melatonin påvirker døgnrytmen til sauen, som endrer fruktbarheten og gir oftere eggløsning, ifølge en forskningsartikkel i Journal of Paediatrics and Child Health fra februar i år.

– Spørsmålet er om melatonin kan påvirke pubertet og forplantning også blant mennesker. Det er spesielt viktig når unge behandles med hormonet over tid, sier Ingeborg Hartz; forsker ved Høgskolen i Hedmark og Folkehelseinstituttet (FHI). Studien hennes er en del av et prosjekt ved avdelingen for legemiddelepidemiologi på FHI.

Ingen har foreløpig funnet noen klare effekter på pubertet hos mennesker etter bruk av melatonin.

Les mer om dette i artikkel på forskning.no

 

 

Publisert: . Sist endret: .