Ansatte prorektorer

Høgskolestyret tilsatte i sitt møte torsdag 4. juni prorektorer for henholdsvis utdanning og forskning. Stine Grønvold tilbys stillingen som prorektor for utdanning, mens Jørgen Klein tilbys stillingen som prorektor for forskning, begge på åremål for fire år fra 1. august 2015.  

Både Grønvold og Klein har fartstid i Høgskolen i Hedmark.

Evenstad_Harry-og-Stine

Stine Grønvold sammen med sin tidligere sjef dekan Harry Andreassen ved Campus Evenstad

Prorektor utdanning

Stine Grønvold er i dag tilsatt som rektor ved Elverum ungdomsskole og bosatt i Elverum. Hun er utdannet statsviter og jobbet i grunnskolen fra 1996 til 2009, både som lærer og med skoleledelse. I perioden 2009 til 2014 var hun tilsatt som stabsleder og deretter prodekan for utdanning ved høgskolens avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Campus Evenstad. 

Prorektor forskning

jorgen.klein

Jørgen Klein er i dag prodekan for forskning ved Campus Hamar

Jørgen Klein er i dag prodekan for forskning ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Campus Hamar, og bosatt i Hamar. Han er utdannet samfunnsgeograf og har deltatt i flere store internasjonale tverrfaglige forskningsprosjekter. Han har tidligere jobbet ved NTNU og ved Høgskolen i Østfold. Siden 1997 har han vært tilsatt ved Høgskolen i Hedmark og i 2012 tiltrådte han stillingen som prodekan for forskning på Campus Hamar. 

Påtroppende rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna L. Ottosen, har vært med i ansettelsesprosessen av de nye prorektorene. Prorektorene vil sammen med rektor og høgskoledirektør utgjøre høgskolens øverste ledelse i den nye modellen med tilsatt rektor. 

-Jeg tror vi har fått på plass et godt lederteam som vil ta fatt på nye spennende år i høgskolens utvikling, kommenterer Ottosen. 

 

Publisert: . Sist endret: .