Anna Linnea Ottosen

Anna Linnea Ottosen blir første ansatte rektor ved Høgskolen i Hedmark når hun tiltrer 1. august.

Høgskolestyret besluttet i sitt møte i dag å tilsette Anna Linnea Ottosen i åremålsstilling som rektor ved Høgskolen i Hedmark for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019. 

Styrets beslutning er i tråd med anbefalingen fra et enstemmig innstillingsutvalg, som vurderer Ottosen som en meget godt kvalifisert kandidat til rektorstillingen. Vurderingene fra rekrutteringsbyrået Delphi Consulting underbygger og bekrefter innstillingsutvalgets inntrykk.

Innstillingsutvalgets leder, Maren Kyllingstad, begrunner innstillingsutvalgets anbefaling med at Ottosen på en god og overbevisende måte oppfyller kvalifikasjonskravene satt til stillingen.

-Anna Ottosen har fremstått som en sterk og god kandidat til stillingen gjennom hele intervju-prosessen, sier Kyllingstad. Vårt inntrykk av henne ble ytterligere forsterket av Delphi Consulting sin rapport som i siste fase av ansettelsesprosessen har bidratt med testing og analyser, dybdeintervju og referanseinnhentning. Rapporten beskriver en rekke sterke faglige og personlige sider ved Ottosen, og konkluderer som innstillingsutvalget, med å anbefale henne som en meget godt kvalifisert kandidat.

Anna Ottosen kjenner HH fra ulike sider og har hatt tverrfaglige roller tidligere. Hun har solid kjennskap til sentrale utdanningspolitiske spørsmål både nasjonalt og for HH og har et godt og viktig nettverk nasjonalt og regionalt.

-Høgskolestyret er godt fornøyd med innstillingsutvalgets arbeid. Også styret er enstemmig i sin beslutning og vi er sikre på at Høgskolen i Hedmark vil få en godt kvalifisert og dyktig rektor ved å ansette Anna Ottosen i stillingen, sier styreleder og rektor Lise Iversen Kulbrandstad.

Om Anna L. Ottosen

Anna L. Ottosen (60) innehar i dag stillingen som prorektor og fungerende studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Hedmark. Hun har vært ansatt ved Høgskolen i Hedmark siden 1989, som høgskolelektor og senere førsteamanuensis knyttet til pedagogikk og lærerutdanning, før hun i 2007 ble prorektor. I perioden 2007 til 2012 var hun samtidig tilknyttet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar med undervisning og veiledning på Master i tilpasset opplæring.

Ottosen er utdannet Dr.polit fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, har hovedfag i pedagogikk fra samme universitet, i tillegg til lærerutdanning fra Elverum lærerskole.  

 

Publisert: .