Årets tilfredshetsundersøkelse

Vi ønsker å bli enda bedre og trenger din tilbakemelding!

Fra 2. til 28. februar gjennomfører Høgskolen i Hedmark den årlige tilfredshetsundersøkelsen blant våre studenter. Vi håper flest mulig tar seg tid til å gi oss viktige pekepinner på hva vi kan forbedre. 

Hva studentene mener om sin studiesituasjon er svært viktig for høgskolen, og utgjør en viktig del av grunnlaget for høgskolens kontinuerlige arbeid med blant annet utdanningskvalitet.

Alle studenter ved høgskolen får invitasjon på e-post til å delta i undersøkelsen. 

Godt fornøyde - men vi kan bedre!

Tidligere undersøkelser viser at studentene ved alle campusene våre generelt sett er godt fornøyde med faglige forhold, service og informasjon, fysiske forhold og det studentsosiale miljøet. Det er likevel rom for forbedring, og høgskoleledelsen bruker resultatene til å utfordre avdelingene til å ta tak i problemstillinger som avdekkes, og som kan løses både på kort og lang sikt. 

Det er derfor viktig at så mange studenter som mulig setter av litt tid til å svare på årets undersøkelse. 

Publisert: .