117 nye hybler fordelt på to bygg er i ferd med å realiseres på Campus Evenstad

117 nye hybler fordelt på to bygg er i ferd med å realiseres på Campus Evenstad. Onsdag fikk studentene se nærmere på byggene og hyblene. 

To flunkende nye bygg har reist seg på rekordtid på Campus Evenstad. Byggene rommer 117 nye studenthybler som skal være innflytningsklare til skolestart i august. 

Studentene som studerer ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Campus Evenstad har lenge måttet ta til takke med forholdsvis kummerlige boforhold.  Særlig gjelder det for studentene som bor i det gamle internatet og de gamle ombygde kontorbrakkene.

-Brakkene kom til Evenstad som en provisorisk løsning og ble senere ominnredet til hybler. Internatet har i mange år vært planlagt revet for å gi plass til sårt tiltrengt nybygg med undervisningslokaler og kontorplasser, og det har derfor ikke vært foretatt vedlikehold av betydning av dette bygget, forklarer eiendomssjef Hans Petter Nyberg.  

Ikke lenger billigst i landet?

Det var kraftig vekst i antall studenter i 2010-11, og kombinert med faktum at det ikke finnes så stort privat utleiemarked i kommunen har det vært rift om hyblene på Campus Evenstad. Leieprisene har gjenspeilet standarden på studentboligene, og Campus Evenstad har lenge figurert øverst på statistikken over billige studenthybler i landet. Den posisjonen blir det kanskje vanskelig å holde i fortsettelsen.

-Leieprisene på de nye hyblene blir nok en del dyrere enn hva dagens studenter på Evenstad er vant til, sier Nyberg. Snittprisen for de nye hyblene blir ca 4000 kroner i måneden, om lag som for boligene som tilbys studenter på våre øvrige campuser. På Evenstad inkluderes imidlertid strøm, nettilgang, TV i fellesrom, vaskemaskiner og tørketrommel, boder og anledning til hundehold. Utleieprisene er godt innenfor det Staten bruker i sine satser for utdanningsstøtte / studielån, opplyser Nyberg.

Gleder seg

-Vi er kjempeglade for å få oppgradert boligtilbudet til studentene våre, sier nestleder ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Kristin Gangås. Nye hybler, og ikke minst byggingen av verdens mest miljøvennlige kontor- og undervisningsbygg som vi nå kan gå i gang med, viser at vi er en moderne undervisnings- og forskningsinstitusjon som det satses på.

I de videre planene for utvikling av campus ligger at Låven skal bygges om med flere grupperom og leseplasser. Kontorplassene til ansatte skal flyttes inn i det nye undervisnings- og kontorbygget nærmere hovedbygningen.

Hybelhusene blir også svært miljøvennlige i drift. Solpaneler på taket og solfangere skal supplere det lokale biobrenselanlegget på campus for å skaffe strøm til hyblene. I det ene av de to hybelbyggene blir det lagt til rette for hundehold. 

Mot normalt

De nye studentboligene er bygget av Statsbygg på oppdrag fra høgskolen. Det normale er at det er samskipnadene som bygger denne type boliger og at de får statstilskudd for å gjøre det. Staten legger til grunn at hver boligenhet, med alt nødvendig inventar, skal koste kr 700 000 utenfor pressområdene, og at studentboliger skal finansiere seg selv med leieinntekter. Det tas ingen hensyn til hvor i landet studentboligene ligger, hvilke andre kostnader studentene har, om det er muligheter for andre inntekter, osv.

Subsidieres

-Dessverre er det slik at høyskolen ikke fyller vilkårene for å få statstilskudd, og vårt byggeprosjekt må derfor finansieres fullt ut av høgskolen, sier eiendomssjef Nyberg. Det ville gitt en vesentlig høyere leiekostnad for beboerne dersom alle drifts- og leiekostnadene høyskolen betaler skulle belastes dem. Høgskolen har imidlertid styrevedtak på at beboerne skal betale som om vi hadde fått statstilskudd, mens det overskytende dekkes av høgskolen.

-Det er altså høgskolen, og ikke Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH), som står ansvarlig for byggingen av de nye studenthyblene på Evenstad, og som har besluttet leieprisene, påpeker Nyberg videre. Høgskolen har ikke mulighet til å subsidiere studentboligene med mer penger enn vi nå gjør.

Kunnskapsdepartementet ga høyskolen mulighet til å sette i gang med dette spesielle boligprosjektet under forutsetning av at Studentsamskipnaden i Hedmark får kjøpe dersom de får tildelt statstilskudd for boligene på Evenstad. Høgskolen har derfor bedt om at samskipnaden står for driften av de nye boligene allerede fra starten slik at de blir kjent med bygget og får påvirket driftsrutinene.

 

Les også: Verdens beste klimabygg på Campus Evenstad

 

Publisert: .