Vil ansette rektor

Høgskolestyret besluttet i sitt møte onsdag 12. november å endre styrings- og ledelsesmodell for Høgskolen i Hedmark for styreperioden august 2015 til juli 2019 og gå for ansatt rektor. 

Styret ved Høgskolen i Hedmark valgte i dag å følge innstillingen fra høgskoledirektøren i saken om styrings- og ledelsesmodell for perioden august 2015 til juli 2019. Høgskolens neste rektor skal dermed ansettes på åremål i stedet for å velges, slik tradisjonen har vært. 

 

Det var ingen enkel sak styret fikk presentert, noe diskusjonene i styret også bar preg av. Flere av representantene tilkjennegav sin posisjon som usikre, og at de ville bruke samtalene i styret under behandlingen til å gjøre seg opp en endelig mening. Da stemmene ble talt opp stemte 9 av 11 medlemmer for Universitets- og høgskolelovens alternative ordning med tilsatt rektor. 

Ikke uttrykk for mistillit

Alle styrerepresentantene som i sine innlegg argumenterte for å endre styrings- og ledelsesmodellen presiserte at deres holdning ikke kunne tolkes som en kritikk til dagens modell eller mistillit til de som har bekledd de ulike rollene. Rektor Lise Iversen Kulbrandstad og høgskoledirektør Pål Dietrichs høstet tvert om mange lovord for måten tospannet har ledet høgskolen igjennom krevende prosesser og inn i en eventyrlig utvikling. 

Når representantene likevel faller ned på å ville endre modellen har det med troen på at en ansettelsesprosess vil være et bedre eller sikrere verktøy enn valg for å finne den beste kandidaten til å lede høgskolen videre. 

Også rektor og styreleder Lise Iversen Kulbrandstad falt ned på modellen med ansatt rektor. 

-Det er ingen enkel beslutning, men jeg velger å følge anbefalingen fra høgskoledirektøren som er tuftet på en konklusjon fra prosessen denne saken har vært gjenstand for internt i høgskolen. Når dagens gode diskusjoner i styret også gir uttrykk for at et flertall ønsker denne modellen, veier det tungt for meg, sier Kulbrandstad. 

Åremålsstilling

Dagens beslutning følges opp med en egen sak i styrets desember-møte om kunngjøring av åremålsstilling som rektor. I denne saken vil blant annet kvalifikasjonskrav til stillingen, organisering av teamet rundt rektor og høgskoledirektørens rolle i den nye settingen belyses.  

 

Les også: Skal avgjøre ledelsesmodell (7. nov 2014)

 

 

 

Publisert: .