Traktorvisning er populært på Blæstaddagen

Campus Blæstad var torsdag stedet å være for folk med interesse og hjerte for landbruk. Den årlige Blæstaddagen har blitt en viktig arena for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og rådgivning, og ikke minst for å diskutere landbrukspolitikk i regionen.

Blæstaddagen arrangeres i samarbeid mellom Hedmark Bondelag, Hedmarken landbrukskontor, Hedmark Landbruksrådgiving, Vekstra Hedemarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark Campus Blæstad. Det rikholdige programmet inneholder fagforedrag og feltvandringer, demonstrasjoner av maskiner og utstyr, og stands med ulike aktører innen landbruksnæringen. 

Debatt trakk publikum

På programmet sto blant annet paneldebatt om jordvern: Hvordan beskytte vårt felles matfat? Anslagsvis 250 bønder, studenter, politikere og næringsfolk fylte auditoriet til randen. NRK var på plass og streamet debatten slik at også tilstøtende auditorier kunne tas i bruk. 

Som en opptakt til debatten fortalte leder for bærekraft i IKEA Norge, Nina Schefte, om prosessen rundt etableringen av et nytt varehus på Delijordet i Vestby. Dette har fått stor oppmerksomhet den siste tiden og blitt et symbol for konflikten mellom næringsinteresser og jordvern. Schefte kunne imidlertid vise til en holdning fra IKEAs side som bygger på en genuin interesse for å fremstå som ansvarlig og bærekraftig.

-Vi ønsker ikke å etablere varehuset på Delijordet dersom vi ikke, ved å enten flytte matjorda eller opparbeide tilsvarende dyrkbart areal, kan sikre at matproduksjonen i regionen ikke går ned, lovet Schefte. Hun tegnet et svært sympatisk bilde av møbelgigantens sosiale og miljømessige engasjement. 

Frisk utveksling

I debatten som fulgte skilte det seg ut to leire; de som ivrer for at staten må inn med lov for å beskytte jordvernet, og de som ønsker at kommunene fortsatt bør ha mulighet til å veie ulike lokale utviklingsinteresser opp mot jordvernet. 

-Vi skylder våre barnebarn å verne matjorda fra nedbygging, sa leder av Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Derfor trenger vi en lov som sikrer jordvernet. 

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, fulgte opp; -Med de klimautfordringene verden står overfor må hvert land ta ansvar for å verne om mulighetene til å produsere mat. Kun 3% av landet vårt er dyrket jord, og den må vi ta vare på. Kommunene klarer ikke å stå imot lokalt press om utvikling, derfor må vi ha på plass en nasjonal jordvernlov.

Varaordfører i Ringsaker kommune, Geir Roger Borgedal, måtte tåle å forsvare kommunens prioriteringer av næringsutvikling og arealer til boligformål fremfor jordvern. Einar Myki i Hedmark Bondelag ga Ringsaker kommune det glatte lag for forslaget om bygge ned Nydalsenga i Furnes. 

-En kommuneplan skal ivareta mange hensyn. Det er en møysommelig prosess som involverer mange interesser. Vi mener vi legger frem en god, helhetlig og balansert plan, der noen landbruksinteresser må vike for andre interesser. Men vi må ikke glemme at nettoarealet dyrket mark i Ringsaker øker hvert år, til tross for at enkelte områder bygges ned, poengterte Borgedal.

Rune Øygarden representerer Høyre i kommunestyret i Ringsaker og mener kommunene lokalt bør kunne foreta disse avveiningene. -Det er ikke bare landbruk vi lever av i distriktene. 

 

NRK var på plass og dekket debatten. Følg med på NRK Hedmark og Oppland sine nettsider om streamen legges ut der. 

Publisert: . Sist endret: .