Tildeles UNESCO Chair

Høgskolen i Hedmark er tildelt UNESCO Chair innenfor området utdanning for bærekraftig levesett. Det er første gang en utdanningsinstitusjon i Norge får tildelt en slik status.

Høgskolen får statusen som en anerkjennelse av arbeidet til PERL-nettverket ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

En stor anerkjennelse

UNESCO Chair er en meget prestisjefylt utnevnelse som gjøres av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, til institusjoner som har fagmiljøer som utmerker seg internasjonalt innenfor utvalgte områder.

Første i verden

Det er den første UNESCO Chair som etableres i Norge, og det er den første i verden innen utdanning for bærekraftig livsstil. Til sammenligning har Sverige 7 Chair's, og danskene har 2, men innen andre fagområder.

Strenge kriterier

Kriteriene for å bli tildelt et UNESCO Chair er strenge. UNESCO Chair utnevnes etter at et utvalg av internasjonale eksperter har vurdert institusjonens kvalifikasjoner, samt institusjonens evne til å arbeide med temaet over tid. De vurderer også kvalifikasjonene til individet som anbefales som Chair-holder. De gjennomgår grundig det vedkommende har gjort, publisert osv.

Hva gjør en Chair-holder?

UNESCO Chair har et spesielt ansvar for nettverksbygging og en internasjonal pådriverrolle innenfor det tema som er tildelt.

Om PERL

PERL-nettverket ledes av Victoria Thoresen ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Nettverket er finansiert av EU på det tiende året, og består av over 140 partnerinstitusjoner (universiteter, høgskoler o.l) fra mer enn 50 land i hele verden.

- Tildelingen av UNESCO Chair er en annerkjennelse av høgskolens mangeårige satsing på forskning og utdanning om bærekraftig utvikling og ansvarlig levesett, sier prodekan Jørgen Klein.

Utnevnelsen bekrefter høgskolens ledende rolle i det pågående globale arbeidet med å skape en verden hvor menneskers livsstil verken ødelegger miljøet eller bidrar til urettferdig fordeling av resurser.

Tildelingen

Markeringen av tildelingen finner sted på avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar, mandag 15.september. Det blir holdt et miniseminar om veien videre mot ansvarlig, bærekraftig livsstil. Tildelingen vil også bli markert på høgskolens årsfest den 18. september på Terningen Arena.

Arrangementet holdes i Auditorium 3 kl. 13-16 og er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Publisert: . Sist endret: .