Bilde av Thomas Nordahl, SePU, til nyhet om Innlandsutvalget. (Foto: Ragnhild Narum)

Professor Thomas Nordahl, SePU, er ett av fire nye medlemmer i Innlandsutvalget.

Professor Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark ble i dag presentert som nytt medlem i Innlandsutvalget av næringsminister Monica Mæland. Nordahl framhever betydningen av skole og utdanning for å løfte Innlandet.

Innlandsutvalget ble etablert i september 2013. Råd og anbefalinger fra utvalget skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Innlandet.

- Etableringen og utviklingen av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har vist at vi i Innlandet har kompetanse til å konkurrere med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i de store byene, sier Thomas Nordahl. - Jeg ønsker å bidra til en sterkere forståelse i Innlandet for hvor viktig utdanning og det å tilegne seg kunnskap er. Å heve utdanningsnivået er et viktig grunnlag for å løfte oss. Med min bakgrunn som forsker vet jeg noe om hvordan dette kan gjøres.

Mandat og medlemmer

Innlandsutvalget skal beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen og foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen. I tillegg skal utvalget nå se på behovet for fremtidige infrastrukturlinjer.

- Jeg ser frem til å motta utvalgets innspill til hvordan vi kan skape vekst i regionen, sier næringsminister Mæland i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

I tillegg til Thomas Nordahl ble tre følgende nye deltakere oppnevnt i dag:

  • Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier
  • Anita Hager, daglig leder i Intek Engeneering
  • Elisabet Norderup Michelson, gründer i Elmico.

Andre medlemmer av utvalget er:

  • Leder: Sverre Narvesen – adm. dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing AS
  • Ådne Cappelen – forsker SSB
  • Karianne Eide Longva – prosjektleder Arena Heidner
  • Gudrun Sanaker Lohne – turistsjef Destinasjon Trysil
  • Solbjørg Kvålshaugen – bestyrer Fondsbu turisthytte
  • Idun Christie – adm. dir. Graminor
  • Morten Ørbeck – forskningsleder Østlandsforskning
  • Ottar Henriksen – styreleder NHO Innlandet
  • Iver Erling Støen – distriktssekretær LO Oppland
  • Einar Myki – leder Hedmark Bondelag
  • Are Søby Vindfallet – gründer og adm. dir. Making View AS
  • Erik A. Dahl – adm. dir. Mjøsen Skog SA

Lenker

Publisert: .