Studiepoeng for fadderarbeid!

Høgskolens avdelinger tar i mot et økende antall internasjonale studenter hvert år. Nå har du som student muligheten til å lære mer om internasjonalisering og være fadder for disse studentene samtidig som du får studiepoeng for innsatsen.

Fadderarbeid og internasjonalisering hjemme – 5 studiepoeng

Fadderarbeidet knyttet til internasjonale studenter tilbys nå som et eget emne på 5 studiepoeng i både høst- og vårsemesteret. Emnet er et tilbud til studenter ved alle campus. Du får ta aktivt del i den praktiske og sosiale tilretteleggingen for internasjonale studenter, i tillegg til at du lærer om blant annet interkulturell kommunikasjon og internasjonalisering av høgere utdanning.

 

Læringsutbytte og innhold

Som studentene skal du:

  • Tilegne deg kunnskaper om internasjonalisering av høgere utdanning.
  • Gjøre deg kjent med høgskolens internasjonaliseringsstrategier.
  • Tilegne deg teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i nettverksbygging.
  • Få økt kulturforståelse.
  • Bedre språkkunnskaper.
  • Lære å planlegge og gjennomføre aktiviteter for internasjonale studenter (inkl. å lage budsjett og føre regnskap) i et team.

 

Emnet vil bestå av samlingsbaserte forelesninger og praktiske fadderoppgaver knyttet til mottak og oppfølging av internasjonale studenter. Internasjonal koordinator på campus har særskilt ansvar for veiledning av deltakerne på emnet. Emnet avsluttes med en rapport på ca. 2000 ord.

 

Hvordan søke?

Du må være ordinær student ved Høgskolen i Hedmark og ha fullført minimum ett semester. Personlige egenskaper, språkkunnskaper og eventuelt gjennomført delstudium i utlandet vil bli vektlagt. Det vil være et begrenset antall studenter som tas opp avhengig av behov.

Søknadsfrist er 15.november og oppstart er 27.november. 

Søknaden sender du på e-post til internasjonal koordinator ved ditt studiested:

 

Campus Evenstad

lucrezia.gorini@hihm.no  

 

Campus Elverum

kjersti.lyngvar@hihm.no

 

Campus Hamar

agnieszka.moraczewska@hihm.no

 

Campus Rena

sven.sjolie@hihm.no

Publisert: .