Veronika Lockertsen var en av flere som presenterte sine masteroppgaver fra hhv Master i psykisk helsearbeid og Master i Folkehelsefag under Forskningsdagen ved Avdeling for folkehelsefag.

Veronika Lockertsen var en av flere som presenterte sine masteroppgaver fra hhv Master i psykisk helsearbeid og Master i Folkehelsefag under Forskningsdagen ved Avdeling for folkehelsefag.

Noen spjelket brukne bamseben, noen introduserte små ganer for nye og spennende smaker, noen fortalte om tenner og noen presenterte funnene i masteroppgavene sine – det var studentene som sto i sentrum for kunnskapsformidlingen under Forskningsdagen på Campus Elverum tirsdag 23. september.

Campus Elverum sydet av enda mer liv enn vanlig tirsdag 23. september da Avdeling for folkehelsefag markerte årets Forskningsdager. I biblioteket presenterte nyslåtte mastere og avdelingens forskere sine forskningsfunn i korte fagforedrag, og i klasserom, øvingslab og vestibyle fikk over 80 barnehagebarn, studenter og besøkende pirret nysgjerrighet og læringslyst.

Er skader lik uhelse? og andre spørsmål

Forskningsspørsmålene var mange da tidligere studenter ved Master i folkehelsevitenskap og Master i psykisk helsearbeid presenterte masteroppgavene sine under forskningsdagen.

Hvordan oppfatter de som driver med risikosport helse? Hva gjør at ungdommer som har oddsene mot seg mht å lykkes i videregående skole allikevel gjør det? Hvordan virker mat og matvaner på den psykiske helsen vår? Hva er avgjørende for at langtidssykemeldte kommer tilbake i jobb, og hva avgjør at de ikke gjør det? Og opplever brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) reell medvirkning og medbestemmelse?

Presentasjonene gav tilhørerne både ny kunnskap og innblikk i bredden i tema studentene ved de to masterutdanningene belyser i oppgavene sine. Og også valgene, avveiningene og utfordringene man som «førstereisende i forskningen» (som en av de nye masterne uttrykte det) står ovenfor når man skal gjøre et mastergradsprosjekt.

Også erfarne forskere fra avdelingen delte sin kunnskap denne dagen, med presentasjon av større forskningsprosjekter knyttet til psykisk helse og eldre, kognitiv svikt og demens, ungdom og marginalisering og menneskerettigheter i psykisk helsearbeid.

Se  oversikt over presentasjonene

 

Tusen brukne ben

Når kose-tusenbenet har brukket alle bena (!), kaninen har slått hodet og brukket øret og bamsen har vondt i magen er det godt å få hjelp av en sykepleiestudent med kunnskap og fargerike bandasjer. Og kanskje prate litt om det å være syk? Temaet for årets Forskningsdager var kommunikasjon, og under aktivitetsløypa for barnehagebarn fikk studenter fra både sykepleie, tannpleie og mat, ernæring og helse prøvd seg på å formidle kunnskapen sin til barn også.

Ved siden av Bamsesykehuset besøkte barna også Bamsetannklinikken, øvde seg i «lek og lær» ute, og fikk se og smakte på mat laget av råvarer fra naturen.

 

Uten mat og drikke…

Studentene ved årsstudium Mat, helse og ernæring bød på masse spennende smaksprøver for små og store; paier, kaker, suppe, fisk, salat, stappe og saft - alt lekkert presentert og servert. Sammen med smaksprøvene hadde studentene laget flott utstilling av spiselige og ikke spiselige råvarer, og besøkende kunne få med oppskrifter og informasjon om maten.

Publisert: .