Strålende gjennomført disputas

21. november disputerte Eva Marie Syversen for sin doktorgrad ved Universitetet i Agder. Prøveforelesning og disputas fant sted på Campus Hamar med over 130 fremmøtte i salen, og det var en svært godt gjennomført disputas av Eva Marie. 

- Det var en meget interessant disputas med mange gode faglige refleksjoner, uttaler prodekan for forskning ved Camus Hamar, Jørgen Klein. Han føyer til at opponentene hadde lest avhandlingen grundig og stilte krevende spørsmål, i tillegg til at de skrøt av avhandlingas originalitet og innsiktsfullhet. Eva Marie imponerte med sin trygge framtoning og ettertenksomme svar, ispedd litt avvæpnende humor innimellom. Dette var virkelig en disputas vi kan være stolte av.

 

Om disputasen

Tittelen på Eva Marie Syversens avhandling er Skogen, hjemmet og veien. Litterære erindringssteder i finnskoglitteraturen mellom 1920 og 1940.

Komité:

  • Professor Steinar Gimnes, NTNU
  • Dosent Anna Nordenstam, Göteborgs Universitet
  • Professor Jahn Thon, Universitetet i Agder (leder for komiteen)

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Andreas G. Lombnæs, Universitetet i Agder
  • Biveileder: Professor Dag Nordmark, Karlstad Universitet

Om avhandlingen

Avhandlingen til Eva Marie Syversen undersøker forbindelsen mellom kultur, sted og erindring i et litterært perspektiv. Materialet for studien er litteratur fra finnskogene i Norge og Sverige mellom 1920 og 1940 representert ved tekster av forfatterne Olaf Hofoss, Carl Vestaberg og Fredrik Persson.

 

Avhandlingen viser hvordan litterære steder hos disse forfatterne representerer kulturell erindring i en tid da mange kulturtradisjoner stod under press. Utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortiden og nåtiden, noe som gjorde det vanskelig å huske det som hadde vært før. Dette kulturelle bruddet kommer til uttrykk i finnskoglitteraturen som en gjennomgående kulturell tapsfølelse. Samtidig viser avhandlingen at denne litteraturen også rommer utkast til mange ulike erindringsformer som forbinder nåtiden med fortiden og på den måten også peker framover. Avhandlingen fokuserer på disse erindringsformenes tilknytning til steder, først og fremst skogen, hjemmet og veien. I dette perspektivet framstår finnskoglitteraturen som et sammensatt kulturelt erindringslandskap. Ved å skrive skjønnlitterært om kulturtapet skaper finnskogforfatterne samtidig varierte og nyanserte former for kulturell erindring og gjør dem tilgjengelige for andre både innenfor og utenfor forfatternes eget kulturelle miljø.

 

Eva-Marie Syversen er tilknyttet ph. d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er ansatt ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark.

Publisert: .