Stipend for beste bacheloroppgave

Hilde Hegnes, vinneren av kvalitetsstipendet i agronomi

For fjerde år på rad deles det ut kvalitetsstipend for beste bacheloroppgave ved Institutt for jordbruksfag, Blæstad.

Beste bacheloroppgave i landbruksteknikk og beste bacheloroppgave i agronomi ble premiert med et kvalitetsstipend på kr 25.000 hver. Prisen i agronomi er sponset av Hedmark landbruksselskap.

I vedtektene for stipendene heter det blant annet: "Formålet med kvalitetsstipendene er å stimulere til fremragende kvalitet på gradsoppgavene ved instituttet".

De kvalifiserte bacheloroppgavene har vært vurdert av en jury bestående av:

  • Joar Brukvangen, assisterende landbruksdirektør i Hedmark
  • Einar Myki, fylkesleder, Hedmark Bondelag
  • Fred Håkon Johnsen, instituttleder, Institutt for jordbruksfag, Blæstad, Høgskolen i Hedmark

Kvalitetsstipendet i agronomi

Juryen besluttet at kvalitetsstipendet i agronomi skulle tildeles Hilde Hegnes for bacheloroppgaven med tittelen "Ulike aktivitetsobjekter hos mink". Arbeidet var veiledet av Morten Tofastrud.

Om Hilde Hegnes' vinneroppgave sa juryen: "Denne oppgaven tar tak i et viktig problem for en særlig utsatt produksjon innenfor norsk landbruk. Det gjøres tydelig rede for eksisterende kunnskap på området, i stor grad med referanser til vitenskapelige artikler. I tillegg gjennomfører kandidaten et eget forsøk. Resultatene av forsøket er testet statistisk og presentert klart og ryddig i oppgaven. Særlig imponerende er diskusjonskapittelet som inneholder gode forslag til hvordan en større undersøkelse på samme problemstilling kan legges opp. Diskusjonskapittelet inneholder dessuten en kritisk gjennomgang av egne resultater som vitner om en kandidat som i sitt bachelorstudium allerede har tilegnet seg vitenskapelig tenkemåte".

Hilde Hegnes kommer fra Sunndal, hun studerer for tiden en master i Bærekraftig landbruk på Blæstad.  

Kvalitetsstipendet i landbruksteknikk

Juryen besluttet at kvalitetsstipendet i landbruksteknikk skulle tildeles Arne Petter Lundestad
for bacheloroppgaven med tittelen "Metode for å suge diesel fra dieseltanken for å

Arne Petter Lundestad

Arne Petter Lundestad, vinner av kvalitetsstipendet i landbruksteknikk

bedre dieselmotorens driftssikkerhet". Arbeidet var veiledet av Gunnar Øiestad.

Om Arne Petter Lundestads vinneroppgave sa juryen: "Kandidaten har tenkt ut en enkel, men meget original idé for å løse et landbruksteknisk problem. Eksisterende løsninger er beskrevet. Kandidatens idé er videre utviklet gjennom egen testing. Arbeidet som ligger til grunn for denne oppgaven er meget omfattende og er godt forklart i oppgaven. Litteraturlisten omfatter 36 arbeider som alle er referert til i teksten. Diskusjonsdelen viser tydelig innovasjonens potensiale, men også begrensninger og forbedringsmuligheter. Juryen har ingen spesiell kompetanse på patenter, men vil ikke bli forundret om det skulle vise seg at kandidatens konstruksjon resulterer i et patent".

Arne Petter Lundestad kommer fra Halden, han studerer for tiden ved Høgskolen i Gjøvik.

Stipendene ble utdelt i forbindelse med julebordet på Blæstad 12. desember.

Gratulerer til begge prisvinnerne!  

Publisert: . Sist endret: .