Søking til AIO-utdanningene for sykepleiere

1. august åpnes det for søking på videreutdanningene innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Søknadsfristen er 1. september.

Videreutdanningene er myntet på sykepleiere som ønsker å spesialisere seg videre. For å kunne søke må du være utdannet offentlig godkjent sykepleier og ha minimum to års relevant yrkespraksis som (utøvende) sykepleier i 100% stilling etter godkjenning.

Tilsatte ved Sykehuset Innlandet har fortrinnsrett til et bestemt antall eller en bestemt andel av studieplassene.

Undervisning foregår i øvingsavdelinger og øvrige fasiliteter i Terningen Arena i Elverum. Omlag halvparten av utdanningen foregår som praksis ute i institusjoner. 

 

Lokalt opptak
For å søke om opptak på videreutdanningene må du registrere søknaden i vår Søknadsweb. Denne åpnes for disse studiene 1. august og stenges 1. september. 

 

Les mer om utdanningene:

Publisert: .