Skal utvikle MOOC

Høgskolen i Hedmark har etter søknad fått tildelt 350 000 kroner fra Norgesuniversitetet til å utvikle en MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering. 

MOOC står for Massive Open Online Courses og er en relativt ny læringsform som skjer via internett. Opplæringen er gratis og tilgjengelig for alle som har lyst og tilgang til en PC. MOOC benyttes av studenter og andre for å tilegne seg kunnskap på nye områder, men mange studenter bruker også MOOC som supplement og støtte i tillegg til eksisterende undervisningsopplegg.

I USA finnes et stort antall MOOC kurs i nesten alle tenkelige emner, og tilbys også av de mest prestisjetunge universitetene på ulike plattformer som Coursera, edX and Udacity.

Det er langt færre kurs som tilbys tilpasset norske forhold og på norsk plattform. Pr i dag er kun 10 slike kurs utviklet.

MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering som Høgskolen i Hedmark skal utvikle springer ut av et tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene innen naturfag, lærerutdanning og spillteknologi og simulering på Campus Hamar. I tillegg skal utviklingen foregå i nært samarbeid med Hedmark Kunnskapspark og næringsklyngen Arena Heidner.

Rustes til gründer

I søknaden heter det at kurset skal bygges på et akademisk fundament, men samtidig være praktisk rettet slik at studentene får en verktøykasse og relevante eksempler som gjøre dem bedre rustet til å bli gründer. Emnene som skal dekkes er

  • Innovasjon (idéutvikling, markedsmulighet, ulike typer innovasjon, osv)
  • Entreprenørskap (finansieringsmekanismer, IPR, utvikling av gründerteam, osv)
  • Forretningsmodell (Osterwalder og andre rammeverk)
  • Internasjonal kommersialisering (inngangsstrategier, utvikling av kundesegmenter og markeder, markedsføring og distribusjon/kanal)
  • Økonomi (regnskap og finans for gründere)

Målgrupper

Kursets innhold ligger på masternivå og egner seg blant annet for masterstudenter, som videreutdanning for deltakerbedriftene i næringsklyngen Arena Heidner, som tilleggstilbud for studenter på lærerutdanninger, kompetanseheving for realfagslærere ved videregående skoler, eller for gründere ved inkubatoren hos Hedmark Kunnskapspark.

Målet er å lansere kurset i august 2016. 

Publisert: .