Sitert av BBC Earth

Foto: SKANDULV

Barbara Zimmermann med flere fra Campus Evenstad har nylig blitt sitert fra en av sine nye artikler på BBC Earth sin hjemmeside.

I artikkelen "Behavioral responses of wolves to roads: scale-dependent ambivalence" har Barbara Zimmermann med flere studert ulvens bruk av veier ut i fra GPS-data. De fant ut blant annet at ulven bruker veier for enklere å forflytte seg rundt innenfor territoriet, men samtidig utviklet en adferd for å unngå møte med mennesker.

Denne artikkelen er altså sitert på BBC Earth sin hjemmeside i artikkel "Learning to live together"

Les BBC Earth sin artikkel her

Les artikkelen til Zimmermann, Nelson, Wabakken, Sand og Liberg her

Publisert: .