Campus Hamar

Høgskolen i Hedmark sin Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Campus Hamar regnes som et viktig lærerutdanningsmiljø i Norge og får tildelt 2 nye rekrutteringsstillinger. 

Høgskolen i Hedmark fikk i dag en stor julegave fra Kunnskapsdepartementet: To av de 10 nye rekrutteringsstillingene som tildeles viktige lærerutdanningsmiljøer går til høgskolen vår!

- Dette var litt av en julegave å få, sier en glad rektor Lise Iversen Kulbrandstad. En flott anerkjennelse til lærerutdanningsmiljøet vårt på Hamar for et langvarig og systematiske arbeid med kvalitet i utdanning og forskning og kompetanseheving. Jeg er mektig stolt! Dessuten vet jeg at disse stillingene fører til at vi kan utvikle ny kunnskap som på sikt kan bidra til å skape bedre skoler og barnehager. En framtidsrettet investering med andre ord, sier rektor. 

Det er de 100 nye stipendiatstillingene som ble resultatet av budsjettforliket mellom regjeringen og KrF og Venstre som nå er fordelt. 10 av stillingene ble altså fordelt til det kunnskapsministeren kaller styrking av viktige lærerutdanningsmiljøer. 

– Regjeringen vil innføre femårig master i lærerutdanningen fra 2017. Da er det viktig at vi også styrker forskningskompetansen til lærerutdanningene, sier Røe Isaksen.

De ti rekrutteringsstillingene ble fordelt slik:

  • Universitetet i Tromsø 1 stilling
  • Høgskolen i Bergen 2 stillinger
  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 stilling
  • Høgskolen i Hedmark 2 stillinger 
  • Høgskolen i Oslo og Akershus 2 stillinger
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag 2 stillinger

De nye universitetene i Agder, Stavanger og Nordland fikk tildelt 50 stillinger til sammen. 30 stillinger gikk til de øvrige universitetene for særlig å følge opp satsingen på realfag og teknologi. De øvrige stillingene gikk til høgskoler med maritim satsing og til private høgskoler. 

Fordelingen av stipendiatstillingene kan studeres nærmere på Kunnskapsdepartementets nettside

Publisert: .