Her er PR-studentene som viste elevene rundt under Åpen dag i Terningen Arena i fjor.

Årets Åpen dag ved Høgskolen i Hedmark blir arrangert onsdag 12. november på Terningen Arena og i år er det rekordmange elever fra Hedmark påmeldt.

 

-Det er veldig moro at så mange som 640 elever og rådgivere er påmeldt, sier Kristian Imingen Skjellet, som er prosjektleder for arrangementet. 

Motivere til utdanning

Fult hus!

Vi gleder oss til å ta imot 640 elever fra de videregående skolene i Hedmark.

For mange elever er denne dagen det første møtet med en høyere utdanningsinstitusjon.

-Hensikten med Åpen dag er i første rekke å motivere ungdom i vår region til å velge høyere utdanning, samtidig som vi får vist frem hva vi i Høgskolen i Hedmark kan tilby, sier Linn Therese Kvam Kohmann, markedskoordinator ved Høgskolen i Hedmark.

Elevene som kommer blir delt inn i grupper og guidet rundt på campus til ulike stasjoner, der fagansvarlig og studenter vil fortelle og vise frem sine studier gjennom aktiviteter, foredrag og studentproduksjoner.

Still spørsmål

-Åpen dag viser bredden i tilbudet ved Høgskolen i Hedmark, og forhåpentligvis blir det lettere for elevene å velge hva de vil studere etter videregående skole, sier Kohmann.

Hun håper dagen vil ufarliggjøre det å studere ved en høgskole og motivere elevene til å fullføre videregående skole.

-Dagen er lagt til rette for å hjelpe elever og andre på veien til å finne et yrke som passer for dem. Vi oppfordrer de som deltar til å benytte anledningen til å stille spørsmål, både til studentene og de ansatte, sier Kohmann.

Finn ut hva du vil bli.

Linn Therese Kvam Kohmann oppfordrer elevene til å bruke dagen godt og stille mange spørsmål.

Tilbud til rådgiverne

Åpen dag har etter hvert blitt en årlig tradisjon, og høgskolen har fått gode tilbakemeldinger fra både elever og rådgivere som har benyttet seg av dette tilbudet. Nytt i fjor var at deler av dagen var satt av spesielt til rådgiverne.

-Vi fikk veldig god respons fra de rådgiverne som var her i fjor, så vi har valgt å videreføre og utvikle dette tilbudet. Rådgiverne er en viktig gruppe for oss som vi ønsker å ha en god dialog med. De kjenner elevene godt og skal veilede dem videre, sier Kohmann.

Publisert: . Sist endret: .