Reklame, forbruk og gjeld

Den 22. oktober arrangerer PERL i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Barne, likestillings - og inkluderingsdepartementet et spennende seminar for lærere og lærerstudenter. Seminaret avholdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet 46, Oslo og er åpent og gratis for alle interesserte. 

Fokus på personlig økonomi

Temaet for seminaret er spesielt aktuelt for lærere som underviser i samfunnsfag, matematikk og Ungt Entreprenørskap i skolen - hvor vektlegging av "personlig økonomi" nå er styrket som undervisningsemne i skolen.

Interessante foredragsholdere

Det blir spennende foredrag og paneldebatt ved bl.a Arild Hermstad (leder av Framtiden i våre hender), Elisabeth Realfsen (redaktør i forbrukeportalen.no/Forbrukerrådet) og Christian Poppe (forsker ved SIFO, Statens institutt for forbruksforskning). Dagen består av foredrag, diskusjoner, inspirasjon og paneldebatt. 

Her finner du det foreløpige programmet: Reklame, Forbruk og Gjeld1.docx - Program 240,56 kB

Velkommen til et tverrfaglig seminar om opplæring i personlig økonomi. Seminaret er rettet mot lærere i grunnskole- og i videregående skole, samt lærerstudenter ved høgskoler og universitet.

Påmelding

Husk påmelding innen 15.oktober til Rita Lang-Ree:rita.langree@hihm.no

Publisert: . Sist endret: .