Kjell Tryggestad

Kjell Tryggestad tilbys tilsetting i fast, inntil 100% stilling som professor i virksomhetsstyring ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag. (Bilde: Copenhagen Business School)

Kjell Tryggestad, førsteamanuensis ved Copenhagen Business School, tilbys stilling som professor i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena. Det ble klart i dagens møte i Høgskolestyret. 

Professorstillingen ble opprettet på bakgrunn av gavemidler fra Sparebanken Hedmark, i forbindelse med høgskolens arbeid med å utvikle en ny masterutdanning i økonomi og ledelse på Campus Rena. Etter en langvarig prosess der det har vist seg vanskelig å finne kvalifiserte søkere til stillingen, kom avdelingen i kontakt med Tryggestad som søkte stillingen.

Stillingen er viktig for den nye siviløkonomutdanningen ved høgskolen, og avdelingen er glad for at en søker med professorkompetanse nå tilbys stillingen.

Tryggestad har en Ph.D i Business Administration and Economics fra Lund Universitet i Sverige, og er nå tilsatt ved Copenhagen Business School. Tryggestad har gitt uttrykk for at han ønsker å kombinere stillingen ved Høgskolen i Hedmark med noe fortsatt engasjement ved Copenhagen Business School. 

Sakkyndig utvalg

Tryggestads kompetanse er vurdert av sakkyndig utvalg bestående av professor Inger Johanne Pettersen ved Handelshøgskolen i Trondheim (HiST), professor Øystein Gjerde ved Norges Handelshøgskole og professor Karl-Erik Sveiby ved Svenska Handelshøgskolan. Utvalget konkluderer med at Tryggestad er kvalifisert for tilsetting i professoratet i virksomhetsstyring.  

Publisert: . Sist endret: .