Alf Prøysen (Foto: Odd Wentzel)

Forskningen om Alf Prøysens kunstneriske virke er på tross av hans posisjon som folkekjær forfatter, formidler og kulturpersonlighet svært begrenset. Dette har Høgskolen i Hedmark grepet tak i. 

Allerede høsten 2010 lanserte professorene Ole Karlsen og Lars Anders Kulbrandstad ideen om en større satsing på Prøysen fram mot jubileumsåret 2014. Og fra januar 2011 har Høgskolen i Hedmark arbeidet målrettet med forskning på Alf Prøysens kunstnerskap. Denne virksomheten har høgskolen drevet helt på egen kjøl, og verdien av det samlede arbeidet er anslått til ca. 4,5 mill. kr. 

 

Doktorgradsavhandling

Bjørn Ivar Fyksen, stipendiat ved Høgskolen i Hedmark, vil i løpet av høsten 2014 levere sin avhandling om Prøysens prosaforfatterskap, ikke minst om hans særegne «stubber». Avhandlingen legger vekt på klasseperspektivet og slektskapet til arbeiderlitteraturtradisjonen. Dette blir det første doktorgradsarbeidet på Alf Prøysens litteratur. 

 

Fortjener oppmerksomhet

Alf Prøysen har en helt spesiell posisjon som forfatter, formidler og kulturpersonlighet, ikke bare her i innlandet, men i hele Norge og også i utlandet. Særlig er Teskjekjerringa – eller Mrs. Pepperpot, som hun heter på engelsk – en velkjent figur i engelsk barnelitteratur, og bøkene om henne er oversatt til mer enn 20 språk. I Japan er det lagd flere animasjonsfilmer, og i fjor ble en dukketeaterversjon satt opp i Finland.

 

Samarbeid

Høgskolen har et nært samarbeid med flere regionale og nasjonale aktører, og spesielt med Ringsaker kommune og Prøysen-huset, Prøysens venner, Hedmark Fylkesmuseum og Nasjonalbiblioteket. To av medlemmene i forskergruppa, førsteamanuensene Hans Kristian Rustad og Anne Skaret, deltar henholdsvis i den nasjonale komiteen for arrangementer i Prøysen-året, og i den nasjonale komiteen for nytt Prøysen-hus som skal stå ferdig sommeren 2014.

 

Kontaktpersoner:

Anne Marit Vesteraas Danbolt 

Bjørn Ivar Fyksen

Publisert: .