Studentorganisasjonen i Hedmark

Studentparlamentet er det øverste styrende organet i StorHk, og parlamentet avgjør saker og fatter vedtak. StorHk har til sammen nærmere 8000 studenter som medlemmer.