Nytt studentparlament

Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk) har hatt sitt første parlamentsmøte denne høsten. Dermed fikk leder i StorHk, Anders Hansen, for første gang møte et samlet parlament som består av studentrepresentanter fra alle høgskolens campus. 

 

Årets parlament

Parlamentet har tre møter hvert semester, og sammensetningen av årets parlament ser slik ut:

Stine Dahl, Tom Egil Eriksen og Thomas Gruer Haakonsen fra Campus Rena. Anniken Susanne Jensen, Stine Stendal og Vilde Øvstedal Ruset fra Campus Elverum. Dag Erik Hauge fra Campus Blæstad, Ruben Bøtun fra Campus Evenstad og Gunnar Georg Svendsberget fra Campus Hamar.

Fra Campus Hamar mangler det fremdeles tre delegater, så her er det fortsatt muligheter for de som har lyst å sitte i studentparlamentet. Interesserte kan ta kontakt på storhk@hihm.no. I tillegg mangler alle avdelingen utenom Evenstad, varamedlemmer. 

På møtet ble Ulrikke Thomsen fra Campus Rena valgt til nestleder i StorHK. Siw Noria Øiongen fra Campus Rena ble valgt som representatnt til NSO Landsstyre, og Vilde Ruset fra Campus Elverum, ble valg til vara.

 

parlamentet

Leder i Studentorganisasjonen i Hedmark, Anders Hansen (t.v.) fikk for første gang møte et samlet studentparlament.

Karrieredag

På det første møtet ble det blant annet valgt nestleder til StorHk og representanter til Norsk studentorganisasjon (NSO).

På Rena er studentene i gang med å planlegge en karrieredag for studentene. Dette vil foregå i slutten av mars i idrettshallen i Terningen Arena. 

Studentvelferd

Hans Ødegård, direktør ved Studentskipnaden informerte om deres arbeid med studentvelferd, og er blant annet veldig fornøyd med at de har økt kapasiteten av studentboliger med 45 prosent. I tillegg orienterte han om SHOT undersøkelsen, som studentene ved Høgskolen i Hedmark deltok på i vår. Denne undersøkelsen gjennomføres hvert 4. år og tar for seg hvordan studentene har det. Resultatet viser at to av 10 studenter sliter i hverdagen og dette vil SIH jobbe videre med for å bedre.

Publisert: . Sist endret: .