Jobb med SKILLS og få studiepoeng.

Høgskolen i Hedmark sitt utviklingsprosjekt SKILLS, søker nå etter to engasjerte studenter som ønsker å arbeide med SKILLS det kommende året. Dette vil gi mye ny og nyttig kunnskap og erfaring, samtidig som det gir mulighet for å få studiepoeng. 

Studentdrevet

Studentene betaler 30,- hver vår gjennom semesteravgiften og er på den måten eid og drevet av studenter. I styret i SKILLS sitter nestleder i StorHk som er styreleder, sammen med to studenter, to ansatte og leder for Namibiaforeningen (NAMAS) som styremedlem med stemmerett. I tillegg sitter seniorrådgiver for internasjonalisering i styret som sekretær sammen med de internasjonale koordinatorene som har møterett.

50 % av bidraget studentene betaler inn går i til NAMAS, 20 % til «frittstående» prosjekter som styret i SKILLS bestemmer og 30 % til internasjonalisering hjemme. I tillegg utlyser SKILLS et reisestipend studentene kan søke på for å reise en tur til Namibia for å følge med på utviklingen.

SKILLS til Namibia.

Her er to av våre studenter på besøk i Namibia for å se hva pengene fra SKILLS blir brukt til.

Gir studiepoeng

Styret søker i denne omgang to studenter som er engasjerte og ønsker å arbeide med SKILLS det kommende året. Styremedlemmene blir stemt opp av parlamentet som skal ha møte 18. november og det oppfordres å delta for å gi en kort presentasjon av seg selv.

Vervet gir mulighet for 5 eller 7,5 studiepoeng samt attest ved oppmøte i styremøtene.

Send søknad til storhk@hihm.no innen 11. november!

Her kan du leser mer om hvorfor utdanning er så viktig.

Mer informasjon om SKILLS finner du her!

Publisert: .