Nye nettsider

Lørdag morgen møtte mange høgskolen i ny drakt. De nye nettsidene er både mobiltilpasset, har ny struktur og nytt design.

Forbedringer fra gammel side

Selv om det er mye som fortsatt må justeres på de nye sidene vil forhåpentligvis du som bruker oppleve sidene på en positiv måte. For første gang vil du lett kunne navigere deg rundt på www.hihm.no på mobil og nettbrett. Kanskje den største forbedringen fra de gamle sidene.

Vi har jobbet med å forbedre søkefunksjonaliteten på de nye sidene slik at treffene du får skal oppleves som mer relevant. Du får også mulighetene til å filtrere på ulike kategorier.

Informasjonen du får opp om den enkelte ansatte vil være forbedret, spesielt for de vitenskapelig ansatte hvor det er lagt opp til en utlisting av vedkommendes publikasjoner og prosjekter knyttet til hans/hennes ansattkort. Det er også lagt opp til supplerende felter hvor den ansatte selv kan beskrive sine arbeidsoppgaver og fagområder.

 

For deg som student

De nye studentsidene legger opp til at du raskt skal finne frem til de viktig verktøyene og systemene du trenger i studiehverdagen. Det er derfor laget en egen verktøylinje med snarveier som følger deg gjennom hele studentsiden. 

Sentral påloggingsinformasjon er også lagt nederst på siden (i det svarte feltet).

Øverst på listen over videre utviklingsprosjekter står ferdigstillingen av Min side. Dette er en side hvor du som student logger deg på og får opp personifisert innhold knyttet til ditt studieforhold ved høgskolen.

 

Videre arbeid utover høsten

Det er aldri mulig å komme helt i mål med alt utviklingsarbeid på nett, men med tanke på de nye nettsidene er det noen viktige utviklingsprosjekt vi håper å få på plass i løpet av høsten. 

Som nevnt står Min side for deg som er student øverst på listen. I tillegg jobber vi med å få på plass en digital skjemamodul slik at skjemaene som i dag ligger ute i word og pdf-format kan erstattes med en digital løsningen. Dette vil gjelde både for skjemaer knyttet til deg som student og øvrige skjemaer på nettsiden. 

Under forskning ønsker vi å få på plass funksjonalitet knyttet til Finn en ekspert og Finn en forsker, mens vi under Studietilbud og Student jobber for en tettere integrasjon mot sosiale medier.

 

Med andre ord er ikke nettsidene som nå lanseres hugget ut i stein og vi vil fortsette jobben med å forbedre dem.

 

Har du innspill til de nye nettsidene er du hjertelig velkommen til å gi din tilbakemelding.

Publisert: . Sist endret: .