Kreering av æresdoktorer

Tirsdag 14. oktober feiret vi Charles Krebs fra Canada, E.J. Milner-Gulland fra England og Knut Nicolaysen fra Koppang  som æresdoktorer i Anvendt økologi på Evenstad.

Knut fikk sitt diplom og ble kreert på Høgskolens 20-årsjubileumsfest 18. september, mens Milner-Gulland og Krebs ble kreert doktor honoris causa, æresdoktorer, på tirsdag og fikk sine diplomer av rektor Lise Kulbrandstad Iversen. Barbara Zimmermann ble også feiret da hun ble kreert doktor filosophie, og fikk sitt doktorgradsdiplom.

Seremonien

Drgradskreering5

Harry intervjuer de tre æresdoktorene

Seremonien foregikk i kantina på Campus Evenstad hvor Harry startet med å intervjue de tre æresdoktorene. De ble spurt hvordan og hvorfor de fikk slik interesse for økologi, hvem som har påvirket deres forskning, om økologi var løsningen på klimautfordringene , og hva de vektla som det viktigste og mest spennende de hadde gjort i sin karriere. Som et råd til våre studenter var både Krebs og Milner-Gulland klare på at studentene måtte være engasjerte og velge en karriere uavhengig av trender, men følge den retningen de selv var mest interesserte i.

Etter intervjuet gikk æresdoktorene i prosesjon inn i kantina anført av rektor Lise. Det var en svært høytidelig og samtidig hyggelig seremoni hvor hver æresdoktor ble kalt frem og kreert gjennom tildeling av diplom og gave. Lise stilte i høgskolekappen, og både Krebs, Milner-Gulland og Nicolaysen gjentok hvor stas dette var. Vi er helt enig! Som Harry senere sa; dette er en flott del av det som akademia skal drive med.

Hvem er våre æresdoktorer?

Drgradskreering3

Charles Krebs

Drgradskreering2

E. J. Milner-Gulland

Professor Milner-Gulland arbeider med økologi og menneskers atferd knyttet opp mot bærekraftig bruk av viltet, og har jobbet spesielt mye med saiga antilope i Kasakhstan. Krebs har jobbet med smågnagersykluser på en langtidsstudie i Kluane i Yukon. I tillegg er han spesielt kjent for sine økologibøker som brukes som pensum innen økologi over hele verden. Knut Nicolaysen kom til Evenstad for mange år siden som student, og har etter det samarbeidet tett med miljøet her og spesielt med gjennomføring av mange av elgprosjektene hvor Knut har spilt en viktig rolle både i felt, men også som kreativ samtalepartner og prosjektmedarbeider.

De representerer alle vår forskningsprofil innen Anvendt økologi, og vi er veldig stolte og føler oss beæret over at de godtok vår forespørsel som æresdoktorer. De deltok også aktivt i et seminar senere på tirsdag hvor vi åpent diskuterte hva Anvendt økologi egentlig er. Der deltok også Stan Boutin og Rudy Boonstra – begge fra Canada og nære samarbeidspartnere i Kluane prosjektet med Charles Krebs. Auditoriet var nesten fullt, og flere av studentene kastet seg inn i debatten rundt hva Anvendt økologi bør og skal være.

Drgradskreering4

Knut Nicolaysen

Hele dagen ble en fantastisk flott og verdig dag, og vi er veldig takknemlige for alle som bidro til denne dagen! Tusen takk alle sammen, og nå har Evenstad tre flotte æresdoktorer vi kan smykke oss med og bruke i vårt videre arbeid fremover!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: .