Kompetanse for mangfold

Høgskolen i Hedmark, med Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, er med i tre av fem FoU-prosjekter som fikk tildelt midler gjennom Utdanningsdirektoratets kompetanse for mangfold program. 

I alle tre er Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samarbeidspartner. To av prosjektene er ledet fra Hamar. 

De tre prosjektene er:

Diversitet i lærerutdanningene (DILUT)

Detteer en videreføring av et samarbeidsprosjekt som omfatter mange faglig tilsatte både på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene. Et sentralt spørsmål i prosjektet er å undersøke hvordan lærerutdannere reflekterer over begreper som mangfold og flerkulturalitet, og i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte flerkulturelle perspektiver manifesterer seg i lærerutdanningenes fagstoff og undervisning. DILUT er ledet av Thor Andre Skrefsrud og fikk tildelt 399 000 kr.

Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS)

Dette er et nytt prosjekt som ble initiert av Gerd Wikan og Jørgen Klein i samarbeid med tre kolleger på HiOA. Prosjektet vil systematisere studenterfaringer fra internasjonal praksis i flerspråklige klasserom i Namibia og Sør-Afrika. Forskerne ønsker å vurdere om utenlandspraksis fører til økt flerkulturell kompetanse, samt hva en slik praksis tilfører profesjonsforståelsen og –utøvelsen hos studentene. GIPS fikk tildelt 200 000 kr.

Musikalsk mangfold i barnehagen

Dette er en videreføring av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo og Akershus og omfatter faglig tilsatte på barnehagelærer- utdanningen og tilsatte i barnehagen. Et sentralt spørsmål i prosjektet er å undersøke hvordan barnehagetilsatte bruker sin personlige musikkompetanse i arbeidet med barn og hvordan dette blir verdsatt, eventuelt motarbeidet, i forhold til en mulig etablert felleskultur for barnehagene. Prosjektet er ledet fra HiOA og fra HH er Gry Sagmo Aglen prosjektdeltager. Prosjektet fikk tildelt 250 000 kr.

Publisert: . Sist endret: .