Gjør forskningen din mer synlig og tilgjengelig

Hvis du velger å publisere Open Access, vil din forskning både bli mer synlig, og den blir tilgjengelig for alle. Høgskolebiblioteket gjennom publiseringsfondet hjelper deg med å få til dette. 

 I 2014 fikk Høgskolen i Hedmark et publiseringsfond. Fondet på 150 000 kroner gir støtte til ansatte ved høgskolen som ønsker å publisere i Open Access-tidsskrifter.

Leder for Høgskolebiblioteket, Anna Løken, forteller at det er mange gode grunner til at forskerne ved høgskolen bør publisere Open Access.

–         For det første så bør jo all offentlig forskning være tilgjengelig for alle. De som velger å publisere Open Access, vil få synliggjort forskningen sin mye bedre, og så handler det om solidaritet mot fattige land, sier hun.

Så lenge det er igjen penger i fondet, vil den som søker, få

–          Alle som søker og oppfyller de kravene vi har satt, vil få støtte. Så langt i år har fire av fem søkere fått innvilget sine søknader, sier Løken.

Og hun oppfordrer alle til å gjøre det.

–     Vi har fortsatt penger, så det er bare å søke i vei. Vi behandler søknader fortløpende, og utbetalingen skjer raskt, forteller hun.

 

For mer informasjon om publiseringsfondet sine kriterier og Open Access, se bibliotekets nettsider.  

Publisert: .