Forsker med utgivelse på stjerneforlag

I november fikk førsteamanuensis Susan Lee Nacey utgitt sin bok, «Metaphors in Learner English», på det anerkjente forlaget John Benjamins. 

 

Ansett forlag

Gjennom 40 år har den nederlandske forleggeren John Benjamins etablert seg som en av de mest velrenommerte og respekterte utgiverne av akademisk litteratur. De har spisskompetanse innen språk og språkvitenskap, samtidig som de dekker en rekke andre vitenskapsdisipliner. 

 

Poengsystemet

I Norge har vi et eget system som blant annet sier noe om utgiveres troverdighet og faglig dyktighet. Publiseringskanalene rangeres av NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) basert på gitte kriterier satt av Universitets- og Høgskolerådet. Det er blant annet viktig å oppfylle strenge redaksjonelle retningslinjer som sammensetning av bidragsytere, fagfellevurdering og redaksjonell organisering. 

 

Sterk faglig prestasjon

NSD opererer med to grupper, såkalte ordinære vitenskapelige kanaler, nivå 1, og kanaler med høyest internasjonal prestisje, nivå 2, samt de som faller utenfor. Innenfor dette systemet er John Benjamins rangert som et nivå 2-forlag, og en utgivelse her henger følgelig svært høyt.  

 

Susan Lee Nacey og høgskolen kan derfor være svært stolte over at fagboken har nådd igjennom nåløyet hos John Benjamins. Prodekan for forskning ved Campus Hamar, Jørgen Klein, mener utgivelsen ved Benjamins viser at korpuslingvistikkmiljøet på Hamar er i internasjonal toppklasse, og at den strategiske satsingen på språk- og kulturfag bærer frukter.

 

Utgangspunkt i avhandlingen

Susan Nacey disputerte med avhandlingen «Comparing linguistic metaphors in L1 and L2 English» i februar 2011, og det er det videre arbeidet med denne avhandlingen som nå har ført til boklansering på det anerkjente forlaget John Benjamins. 

 

Fagboken tar utgangspunkt i en sammenligning av norske studenters bruk av metaforer i det engelske språket med britiske studenters metaforbruk. Ved hjelp av korpuslingvistiske metoder har Nacey analysert 40,000 ord skrevet av norske og engelske studenter. Boken diskuterer blant annet hvordan metafor kan identifiseres på en pålitelig måte og hvordan kreativ bruk av metafor kan skilles fra «feil» i innlærerspråk, samt tar en kritisk blikk på det europeiske rammeverket for språk.

 

Boken kan ha stor nytteverdi for lærere og andre språkinteresserte mennesker i skolesystemet som skal skrive læreplaner eller lærebøker, eller tilrettelegge for og undervise i fremmedspråk.

 

På John Benjamins' nettsider kan du lese mer om boken

Publisert: .