(Foto: Ringsaker kommune)

Høgskolen i Hedmark ble mandag ettermiddag tildelt Prøysens forskningspris for 2014. Professor Ole Karlsen tok imot prisen.

Høgskolen i Hedmark mottok 28. juli forskerstipendet fra Prøysen 2014. Stipendet ble utdelt av Sylvia Brustad, leder av hovedkomiteen for Prøysen 2014.

– De siste årene har man også innenfor akademia sett en økende interesse for Prøysens mangfoldige aktiviteter. Prøysen 2014 ønsker å bidra til videre forskning på Alf Prøysens kunstnerskap, fortalte Brustad under utdelingen. 

Professor Ole Karlsen ved Høgskolen i Hedmark mottok stipendet på vegne av høgskolen. Han kunne fortelle at de skal bruke de tildelte stipendmidlene til forskningskonferanser og tilhørende publikasjoner. De har også et ønske om å etablere et robust internasjonalt forskningsmiljø rundt Prøysens forfatterskap. 

Stipendet er på 250.000 kroner. 

 

(kilde: Ringsaker kommune)

Publisert: .