Høgskolen i Hedmark etablerer publiseringsfond for å stimulere til økt åpen publisering av forskning (Ill: colourbox.com)

Høgskolen i Hedmark ønsker å bidra til at forskningsresultater gjøres åpent tilgjengelig slik at det ikke bare er rike land og institusjoner som kan gjøre seg nytte av kunnskapen. 

Høgskolen har opprettet et publiseringsfond på 150 000 kroner som skal stimulere til økt bruk av såkalte Open Access-tidsskrifter. I disse tidsskriftene betaler forskeren litt for å publisere, men deretter er forskningsresultatene fritt tilgjengelig for alle uten ekstra kostnader.

-Det er en viktig avgjørelse Høgskolen i Hedmark her har tatt, sier dekan Harry P. Andreassen som er en av initiativtakerne til satsingen. Med dette sier vi at vår forskning skal være tilgjengelig for alle.

 

Kunnskapsapartheid

Internasjonal publisering av forskning etter at den har vært gjennom en fagfellevurdering er i dag normen for å formidle forskning. Men denne forskningen har kun vært tilgjengelig for de som jobber ved institusjoner som har råd til å abonnere på disse vitenskapelige tidsskriftene. Det skaper noen klare etiske problemstillinger, der f.eks institusjoner i fattige land ikke har råd til å kjøpe seg tilgang til ny kunnskap som potensielt kan kan redde menneskeliv. 

Professor Rune Nilsen ved Universitetet i Bergen beskriver dette som en geografisk og sosioøkonomisk kunnskapsapartheid der rike land styrer både innholdet i og tilgangen til plattformene forskning kommuniseres på.

-I nonprofit tidsskrifter med åpen tilgang betaler du litt for å publisere, men etter det er forskningsresultatene tilgjengelig for alle uten noen kostnad. Det er en helt ny verden som vi i Høgskolen i Hedmark ønsker å bidra til, sier Andreassen.  

 

Åpner opp

Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom det åpne institusjonelle arkivet Brage. I tillegg ønsker stadig flere nå å publisere i Open Access-tidsskrifter, hvorav flere finansieres av publiseringsavgifter. Slik publisering kan for forskeren fremstå som dyrere enn publisering i tradisjonelle tidsskrifter, og forskeren vil kunne oppleve dette som et argument mot å publisere Open Access. For å fjerne denne barrieren for åpen tilgang setter høgskolen nå av midler for å dekke publiseringsavgifter. I 2014 er det satt av 150 000 kroner til dette formålet.

-Vi er veldig glade for fondet. Det gjør oss alle mer bevisste hvor vi publiserer og motiverer forskerne til å publisere åpent, når de ellers måtte ha brukt prosjektmidler til denne type publisering, avslutter dekanen. 

Publisert: .