Elgmerking i Alaska

Marianne sammen med en av elgene de merket i Alaska

Første uke i november reiste Marianne Lian i regi av Høgskolen i Hedmark og Alaska Dept. of Fish and Game (ADF&G) til McGrath i Alaska for å merke elg.

Marianne er veterinær i viltmedisingruppa på Campus Evenstad, og er også student på første året på master i anvendt økologi. Prosjektet i McGrath gikk ut på å merke 32 elger med GPS halsbånd. Elgene ble lokalisert med et småfly og dartet med en bedøvelsespil fra helikopter. Bedøvelsesmidlene som brukes (carfentanil og xylazin) er svært potente og kan forårsake respirasjonsdepresjon.  Fra de bedøvde elgene samlet Marianne blodgassprøver før og etter 10 minutter med oksygen, som brukes til å evaluere hvor godt elgene puster under bedøvelsen. Prøvene analyseres øyeblikkelig med en håndholdt iStat maskin, som tas med i felt. iStat maskinen virker bare mellom 16 – 30 ˚C, og med temperaturer ned mot -26˚C i McGrath var det til tider en prøvelse å få analysert prøvene. Men med varmeflasker og en isolert skulderveske kunne temperaturen holdes noenlunde stabil rundt maskinen i noen timer hver dag. Både carfentanil og xylazin er stoffer som kan reverseres helt med motgift. Så en annen del av prosjektet var å prøve ut to forskjellige reverseringsprotokoller for xylazin. Dette elgprosjektet var et Marianne startet i mars i år, i forbindelse med et års opphold i Alaska hvor hun fullførte et Fulbright Fellowship hos ADF&G.

 

Tekst og foto: Marianne Lian

Publisert: .