ecoMEDIA 2014 - The Future of Education

Med utgangspunkt i et nettverk av europeiske lærere, forskere og utdanningsinstitusjoner arrangerer Høgskolen i Hedmark den niende ecoMEDIA-konferansen The Future of Education 20.-22. oktober på Campus Hamar. 

Konferanseprogrammet spenner vidt fra plenumsforedrag, sesjonsforedrag og arbeidsseminar om tema som berører framtidas utdanning. Hovedfokuset ligger likevel på den digitale framtida, der blant annet spillbasert læring vil spille ei større rolle.

Målgruppa for konferansen er lærere, skoleledere, forskere og administrative fra utdanningssektoren. Det vil være mulig å melde seg på for bare én dag.

Konferansespråket er engelsk.

Program og påmeldingsinformasjon finnes på: www.ecomedianorway.com/

Publisert: .