Dialekt i diktning

I anledning Kulturdagene i Åmot arrangeres et seminar om bruk av egen dialekt i diktning. Miniseminaret finner sted i kantina på Campus Rena mandag 20. oktober kl 1830.

Med dette seminaret vil vi sette fokus på bruk av egen dialekt i diktning. I vårt samfunn – også i Åmot – merker vi at dialektutrykkene delvis forsvinner. Dette har mange årsaker; tilflytting – som vi ønsker – bidrar til å få inn andre dialektuttrykk, fraflytting – som vi ikke ønsker – gjør at uttrykk kan gå tapt. Her på høgskolen skal vi tilpasse oss tilreisende studenter, og i tillegg kommer mange av våre tilsatte fra andre steder enn Åmot. Det er viktig at vi gjør oss forstått i alle sammenhenger og dermed velges et «minste felles multiplum» - som ofte blir et «avslepent oslo-bokmål».

Hva gjør dette med vår identitet? Bygges en ny identitet ved å enes om en enklere bokmåls-dialekt?

Gunhild Kværness

Gunhild Kværness (Foto: Beate Willumsen)

Vi har invitert Gunhild Kværness som vil fortelle om sin nye bok "Leve dialekten" - hvor hun blant annet intervjuer 14 profilerte nordmenn om deres forhold til egen dialekt. 

Program:

18.30   Åpning ved Dur&Wold   

18.45   Velkommen ved dekan Peer Jacob Svenkerud

18.50   Gunhild Kværness kåserer om kjendisers bruk av dialekter

19.30   Biteti/enkel bevertning

19.50   Gunhild Kværness fortsetter

20.15   Dur&Wold underholder!

Publisert: .