Ragnhild Duserud. (Foto:  Øyvind Duserud)

Til tross for en litt dyster statistikk som forteller om stadig færre gårdsbruk i Norge, blir ikke Ragnhild Duserud skremt fra en fremtid som bonde. Tidligere i sommer fortalte Blæstadstudenten hvorfor til VG. 

Ragnhild har tatt Bachelor i landbruksteknikk ved Blæstad, og skal til høsten begynne på Master i bærekraftig landbruk ved Blæstad. Hun er optimistisk i forhold til bondeyrket, og mener at utdanning gir et godt grunnlag for å kunne drive gårdsbruk best mulig. 

Under overskriften "Dette får norske bønder i støtte" ble Ragnhild, som etterhvert skal overta fire bruk i  i Eidsberg i Østfold, intervjuet om sitt syn på en fremtid som bonde. 

Les saken her

 

Ragnhild er også nylig gjenvalgt som bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag, hvor hun blant annet jobber med å motivere ungdom til å velge grønne utdanninger. 

Publisert: . Sist endret: .