Biohus på Campus Hamar

Det har i dag (fredag 19. sept) vært registrert rystelser i ett av klasserommene i Biohus 2 på Hamar Campus. Sweco har vurdert hendelsen, og gårdeier har sammen med politiet, brannvesenet og arbeidstilsynet konkludert med å evakuere bygget.

Sweco vil foreta kontroller så fort det lar seg gjøre. Inntil videre er dermed Biohus 1 og 2 stengt.

Vi kommer tilbake med ny informasjon om bygget, og om eventuelle alternative løsninger mht. undervisning og kontorer, så fort vi vet noe. 
Studenter bes følge med på informasjon i Fronter. 

 

Publisert: .