Professor Singhal og tidligere president i USA Bill Clinton

Høgskolen i Hedmark får besøk av professor Arvind Singhal som skal holde to åpne workshoper for ansatte og studenter på Campus Rena (6. oktober) og Campus Hamar (7. oktober). 

Professor Arvind Singhal er professor ved University of Texas og William J. Clinton Distinguished Fellow ved Clinton School of Public Service, University of Arkansas og professor II ved Kumamoto University, Japan. Han har skrevet en rekke bøker, og publisert mer enn 170 refreed artikler rundt temaer som innovasjon, helse kommunikasjon og  CSR.

Singhal er vinner av en rekke internasjonale priser og har lang erfaring som rådgiver for internasjonale organisasjoner og selskaper, blant annet Verdensbanken, UNICEF og Proctor & Gamble.

Sosial læring

Professor Singhal er blant annet opptatt av verdien av sosial læring og frigjørende strukturer for læring. Mange løsninger er rett foran oss uten at vi engang legger merke til dem. Vi fokuserer på problemene og overse alternative måter å møte utfordringer på. Vi antar at eksperter har alle svarene, og vi klarer ikke å høre erfaringens og visdommens stille stemmer og visdom som ofte kommer fra de marginaliserte eller de i mindretall.

Det er imidlertid en økende bevissthet om verdien av sosial læring som oppdager og forsterker lokale innsikt og praksis. Gjennom å forbedre evnen til å lytte, observere, rådslå og tjene hverandre, utløser enkeltpersoner og lokalsamfunn skjulte ressurser og finner nye kreative svar.

Mange metoder for å utvikle denne typen sosial læring eksisterer, men en som har fått svært god omtale rundt om i verden er det som kalles for "Positive Avvik ", og dette vil professor Singhal foredra om for ansatte og studenter på Campus Hamar 7. oktober. 

Dagen før holder han en workshop på Campus Rena som har fått tittelen «Liberating structures; creating an innovative learning atmosphere in the classroom», der ansatte vil lære interaktive undervisningsteknikker som legger til rette for et godt læringsfellesskap.

For mer informasjon: Liberating Education og Liberating Structures Menu.

 

Publisert: . Sist endret: .