Åpent forskningsseminar: Fortelling-landskap-sted

Torsdag 13.november arrangerer Anno Museum og Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap et åpent forskningsseminar med kulturhistorie på programmet.

 

Program
Tidspunkt Tittel/aktivitet Foredragsholder
kl. 9.30 Ankomst og kaffe  
kl. 10.00 Hva har fortellingen med kulturhistorie å gjøre? Ida Tolgensbakk, stipendiat, UiO
kl. 11.00 Landskap - hva, for hvem og hvorfor? Gunhild Sletten, professor, Geografisk instiutt, NTNU
kl. 12.00 Lunsj (obligatorisk påmelding)  
kl. 13.00 Regionale byggeklosser Dag Hundstad, postdoktor, UiA
kl. 14.00

Fremtidig forskning ved Anno Museum

Pleneumsdiskusjon med utgangspunkt i dagens tema

 

 

Program forskningsseminar: fortelling-landskap-sted 615,44 kB

 

Påmeldingsfrist 10.11.2014

Påmeldingsskjema

 

Kontaktperson

Bjørn Sverre Hol Haugen - Anno Museum

Publisert: .