• Disputas: Marte Monsen

  Torsdag 5.juni disputerer Marte Monsen for din doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om lærernes oppfatninger av eksterne leseprøver.
 • Gladmelding fra Regjeringen

  Regjeringen gir Høgskolen i Hedmark grønt lys for bygging av nytt hybelbygg på Campus Evenstad. 120 nye hybler kan dermed stå klare høsten 2015. 
 • Høgskolens første æresdoktorgrader

  Forfatter Karin Sveen fra Hamar/Oslo (bildet) og utmarksforvalter og skogeier Knut B. Nicolaysen  fra Stor-Elvdal er to av seks høgskolen hedrer ved å tildele dem graden æresdoktor. Selve tildelingen vil skje den 18. september som del av høgskolens feiring av sitt 20-årsjubileum.
 • Høytidelig markering

  -Vi er nå ved veis ende etter fire lærerike år og vi har mye å se tilbake på. Vår tid på høgskolen her, ender i dag, men samtidig er det nå det starter. Vi er de første som går ut med vår utdanning og det skal vi være stolte av. Det blir spennende å se hvordan norsk skole tar imot oss. Med den kompetansen vi har, så håper vi...
 • Styremøte 18. juni

  Høgskolestyrets leder og høgskoledirektøren kaller inn til styremøte onsdag 18. juni på Terningen Arena, klasserom 8, kl 0900. 
 • Flere professorer

  I sitt møte 18. juni tildelte Høgskolestyret førsteamanuensene Sjur Kasa og Stiliani Chroni opprykk til professor i henholdsvis sosiologi og i idrettspsykologi, idrettspedagogikk og coaching. I tillegg ble Gerry Larsson tilsatt i stilling som professor II i stresspsykologi. 
 • Forskere fra hele verden på besøk

  1. – 4.juli arrangerer Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap en stor internasjonal språkkonferanse. På deltakerlisten står blant annet forskere fra Malaysia, Canada, Storbritannia og Sverige. Totalt er rundt 160 forskere fra rundt 40 land påmeldt til konferansen som holdes ved Campus Hamar.
 • 18 millioner til folkehelseforskning!

  Forskningsrådet har tildelt høgskolens Avdeling for folkehelsefag 18 millioner til forskningsprosjektet «Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes». Et forskerteam med professor Miranda Thurston i spissen skal de neste tre årene studere sammenhengen mellom psykisk helse og skolepresta...
 • Ny master i økonomi og ledelse/ siviløkonomutdanning

  For første gang vil det være mulig å ta en siviløkonomutdanning i Innlandet. Høgskolen i Hedmark ved Avdeling for økonomi og ledelsesfag fikk rett før helgen godkjent sin Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv.
 • - Alle foreldre er en ressurs for sine barn

  Alle foreldre er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø, understreker professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark. Han gir konkrete råd til skole og foreldre om hvordan godt skole-hjem-samarbeid skapes. 
 • Vellykket internasjonal språkkonferanse

  De siste tre dagene har rundt 170 forskere fra 37 land vært samlet ved Høgskolen i Hedmark på Hamar. Presidenten for ALA-nettverket, Claudia Finkbeiner, omtaler konferansen som excellent.
 • Blæstadstudent blir ikke skremt

  Til tross for en litt dyster statistikk som forteller om stadig færre gårdsbruk i Norge, blir ikke Ragnhild Duserud skremt fra en fremtid som bonde. Tidligere i sommer fortalte Blæstadstudenten hvorfor til VG. 
 • Lærere - ta videreutdanning!

  Det er fortsatt noen ledige studieplasser i lokalt opptak for lærere som kunne tenke seg å ta videreutdanning. De fleste tilbudene går på deltid og lar seg kombinere med jobb. 
 • På boligjakt?

  Det nærmer seg studiestart og da regner vi med at mange av dere er på leting etter studentbolig. Og fortvil ikke - erfaringsmessig løser dette seg for alle innen studiestart. Velkommen til oss!
 • Informasjon om studiestart!

  Det er mye å sette seg inn i før studiestart både for nye og eksisterende studenter. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon knyttet til studiestart.
 • 5070 tilbud om studieplass

  Høgskolen i Hedmark sender i disse dager ut tilbud om studieplass til 5070 søkere totalt i det nasjonale og lokale opptaket. Det er 370 flere enn i fjor.